• Tolerància i diversitat

    El projecte d’intercanvi de joves “Tolerance and Diversity in Common Europe” va ser finançat pel programa Erasmus+ i es va dur a terme del 20 de maig…


    Continue reading