PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 


Som un espai de formació amb seu a Barcelona ciutat, que promovem la solidaritat, l’educació no reglada, l’aprenentatge intercultural i la cultura de pau.
Posem el focus en facilitar la participació de persones joves en situació de vulnerabilitat, risc d’exclusió social i menys oportunitats.
Col·laborem amb diferents entitats no lucratives, xarxes i organitzacions públiques i privades, a nivell local, regional i internacional.

Missió

Afavorir el voluntariat actiu, la formació no reglada i la cultura de pau, per fer possible el canvi social positiu, a Catalunya i arreu del món.

  • Registre al cens d’entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número: 2511
  • Registre al cens entitats juvenils de la Generalitat de Catalunya amb número: 2831
  • Registre al cens d’entitats voluntariat de la Generalitat de Catalunya amb número: 1566

Coneix la Fundació

Memòries anuals