Patronat

L’òrgan de govern de la Fundació Catalunya Voluntària està format per persones de diferents àmbits professionals, compromeses en la missió de l’entitat i que fan possible el desenvolupament dels diferents projectes que impulsa la Fundació.

President

Josep Maria Alonso Farré

Vicepresidenta

Marta Nin Camp

Tresorer

Jaume Martí Gual

Vicetresorer

Michel André Sánchez

Secretària

Lorena Gaona Llabaria

Vicesecretari

Lluc Martí Pe

Vocals

Rafael Angulo Ruíz

Eduard Degollada Bastos

Rafael López Rueda

Joaquim Olivé Durán

Josep Tomás Álvaro Juncosa

Agustí Torres Roigé

Ana Vieira De Sousa

patronat-fcv