Oportunitats

Intercanvis juvenils

Trobades amb països europeus

Els intercanvis juvenils formen part del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i van adreçats a persones joves d’entre 18 i 25 anys, interessades en els temes proposats a l’intercanvi. Els i les participants conviuen entre 5 i 21 dies fent activitats, tallers, jocs, debats, dinàmiques, en torn una temàtica concreta, per afavorir el coneixement de les diferents cultures, l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge intercultural, a través de l’educació no formal.

Hi ha multitud de països que organitzen intercanvis pels joves i en àmbits molt diversos.

Perfil dels participants:

  • Tenir entre 18 i 25 anys (a excepció del cap de grup, qui pot tenir fins a 35 anys)
  • Ser resident legal en un país de la UE
  • Tenir interès real en el tema de l’intercanvi
  • Estar motivat participar activament en totes les activitats durant l’intercanvi

Condicions:

La Comissió Europea subvenciona les despeses del viatge, allotjament, manutenció, transport local i materials, al llarg de tota la durada del projecte. Els participants s’han de fer càrrec de l’assegurança sanitària. Els participants compten amb el suport de l’entitat d’enviament i acollida abans, durant i després del projecte.