Programes

Catalans/es al Món

Catalansmon

Promou la participació de persones joves en projectes de Voluntariat Europeu, Intercanvis Juvenils, Formacions i Pràctiques Professionals.

Clam per la Pau

paupau2

Promou accions de sensibilització i de formació dedicades a la construcció de la pau i la transformació de conflictes.

Voluntariat Actiu

vol-actius

Promou el voluntariat actiu a Catalunya, entès com a voluntariat cívic, formatiu, inclusiu i participatiu.

Cooperació internacional en l’àmbit universitari

ma-ploma

Promou l’acollida d’estudiants de la Universitat de Sant Petersburg per a la millora de la llengua espanyola i la comunicació intercultural.