Programes

Catalans/es al Món

Catalansmon

Promou la participació en accions de mobilitat voluntària i internacional, en el marc dels projectes de Servei Voluntari Europeu, d’Intercanvis i Formació Juvenil.

Clam per la Pau

paupau2

Promou la participació en cursos de formació sobre educació per a la pau, drets humans, transformació de conflictes, no violència i diàleg intercultural.

Voluntariat Actiu

vol-actius

Aquest programa facilita la participació activa en accions de voluntariat en organitzacions locals i europees del Tercer Sector, ajudant als joves a desenvolupar competències útils tant per al seu present com per al seu futur.

Cooperació internacional en l’àmbit universitari

ma-ploma

Una nova col·laboració amb la Universitat de Sant Petersburg per a la millora de la llengua espanyola i la comunicació intercultural.