Trajectòria

La Fundació Catalunya Voluntària recull el testimoni de Barcelona Voluntària, entitat sense afany de lucre, que va néixer al 1999 de la mà de tres joves catalans.  Des de setembre de 1999 l’Associació Barcelona Voluntària va participar en diversos projectes i va anar acumulant una notable experiència, portant-la a ocupar un lloc important entre les entitats que treballen en l’àmbit juvenil internacional. El 25 d’octubre de 2007 l’Associació Barcelona Voluntària es transforma en la Fundació Catalunya Voluntària seguint amb el mateix esperit i filosofia, sent un instrument de formació cívica i social.

La Fundació

La Fundació Catalunya Voluntària (FCV) es defineix com un espai de formació no reglada i entitat promotora de projectes, que tenen per objectiu oferir a les persones -de totes les edats i amb especial atenció a aquelles en situació de menys oportunitats- l’oportunitat de desenvolupar les seves competències, mitjançant la seva participació activa en accions educatives i socials amb un impacte positiu en les seves comunitats.

La FCV promou activament el voluntariat i l’educació no formal com a eines per a millorar la societat, oportunitat per desenvolupar competències clau i com a mitjà per esdevenir ciutadans més actius, autònoms i responsables.

A més, col·labora activament amb altres entitats no lucratives, amb xarxes, persones i institucions que promouen iniciatives innovadores de desenvolupament humà, social i econòmic, tant a nivell local, regional com internacional.

La FCV ofereix informació i formació, organitza campanyes, jornades, tallers i iniciatives enfocades a la promoció i el reconeixement social del voluntariat, la cultura de la pau, l’educació no formal i l’aprenentatge intercultural.

El nostre compromís:

  • Fomentar el reconeixent del voluntariat com una eina de formació integral de les persones que hi participen;
  • Contribuir a donar a conèixer i integrar els valors que caracteritzen el nostre país;
  • Desenvolupar activitats d’utilitat social, de cooperació, de solidaritat i de voluntariat local i internacional;
  • Potenciar la internacionalització de les entitats catalanes;
  • Treballar pel coneixement i reconeixement internacional de Catalunya.

Missió

Afavorir el voluntariat actiu, la formació no reglada i la cultura de pau, per fer possible el canvi social positiu, a Catalunya i arreu del món.

Visió

Construir un món, on tothom, especialment els/les joves, tenen la voluntat i les capacitats per fer accions amb un impacte positiu en les seves comunitats, com a ciutadans actius en un món globalitzat.

Tesi

Com més fas pels demès, més fas per tu mateix/a.