Trajectòria

La Fundació Catalunya Voluntària recull el testimoni de Barcelona Voluntària, entitat sense afany de lucre, que va néixer al 1999 de la mà de tres joves catalans.  Des de setembre de 1999 l’Associació Barcelona Voluntària va participar en diversos projectes i va anar acumulant una notable experiència, portant-la a ocupar un lloc important entre les entitats que treballen en l’àmbit juvenil internacional.

El 25 d’octubre de 2007 l’Associació Barcelona Voluntària es transforma en la Fundació Catalunya Voluntària seguint amb el mateix esperit i filosofia, sent un instrument de formació cívica i social.

L’any 2017, la FCV celebrava 10 anys d’acció, durant els quals, s’ha facilitat la participació d’aproximadament 2000 joves en diversos projectes de voluntariat, formacions, seminaris, intercanvis juvenils, pràctiques i esdeveniments; principalment internacionals, però també a Barcelona i arreu de Catalunya.

Descobreix la trajectòria completa de la Fundació.

La Fundació

Som un espai de formació amb seu a Barcelona ciutat, que promovem la solidaritat, l’educació no reglada, l’aprenentatge intercultural i la cultura de pau.

Posem el focus en facilitar la participació de persones joves en situació de vulnerabilitat, risc d’exclusió social i menys oportunitats.

Col·laborem amb diferents entitats no lucratives, xarxes i organitzacions públiques i privades, a nivell local, regional i internacional.

Amb qui podràs:

  • Desenvolupar les teves competències, habilitats i actituds, personals i professionals, mitjançant la teva participació activa en accions solidàries, educatives i socials, amb un impacte positiu en la teva comunitat.
  • Participar en projectes de mobilitat internacional (voluntariat, formacions, pràctiques professionals, intercanvis juvenils, visites, entre d’altres) a Catalunya, a arreu d’Europa i del món.
  • Experimentar en primera persona i de manera pràctica, els efectes positius de la solidaritat, de la formació no reglada, de la formació intercultural i de la cultura de pau.
  • Descobrir noves passions, cultures, metodologies de treball, iniciatives, ampliar mires i expandir horitzons.

Paraules claus que ens defineixen:

Voluntariat   |   Cultura de pau   |  Formació   | Aprenentatge intercultural

Missió

Afavorir el voluntariat actiu, la formació no reglada i la cultura de pau, per fer possible el canvi social positiu, a Catalunya i arreu del món.

Visió

Construir un món, on tothom, especialment els/les joves, tenen la voluntat i les capacitats per fer accions amb un impacte positiu en les seves comunitats, com a ciutadans actius en un món globalitzat.

Tesi

Com més fas pels demès, més fas per tu mateix/a.

El nostre compromís amb els ODS:

L’agenda 2030 es basa en les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i la ambiental. Amb la intenció d’assolir l’objectiu global, l’agenda es desplega en un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible mitjançant els quals hem de d’abordar els reptes globals actuals i futurs.

Des de la FCV, com a entitat arrelada a Barcelona i que treballa en l’àmbit internacional, ens declarem compromesos amb els objectius de l’agenda 2030. Els nostres projectes de voluntariat i activitats educatives, basats en la metodologia no reglada, l’aprenentatge intercultural i l’educació per la pau, ens permeten aportar el nostre granet de sorra per assolir els següents objectius de desenvolupament sostenible:

ODS-4. EDUCACIÓ I QUALITAT

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida i per tothom.

La FCV treballa per eliminar disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat per a persones en situació de vulnerabilitat. Tanmateix, la FCV promou l’assoliment de competències, professionals i personals, mitjançant l’educació no reglada com a eina per accedir el mercat laboral i l’emprenedoria, particularment del col·lectiu jove. La FCV ofereix espais d’aprenentatge perquè els i les joves esdevinguin ciutadans/es més actius/ves, autònoms/es i responsables, col.laborant activament amb altres entitats no lucratives. De la mateixa manera, creiem en l’educació i el voluntariat com a instruments per al desenvolupament sostenible, la protecció dels drets humans, la igualtat entre gèneres, la promoció de la cultura de pau i la no-violència i el valor de la diversitat cultural.

ODS-10. REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

Reduïr les desigualtats entre països.

La FCV potència i promovu la inclusió social, econòmica i política de totes les persones joves que participen en els nostres projectes, independentment de l’edat, el gènere, la religió, l’origen o qualsevol altre condició. Una de les nostres fites és procurar per la igualtat d’oportunitats entre persones. Per fer-ho possible, obrim vies perquè totes les persones joves puguin realitzar accions solidàries i d’incidència, i així millorar el seu entorn i alhora construir un present i un futur millor per a tothom. Tanmateix, som partidaris/es de facilitar la migració i el moviment de persones entre països per fomentar l’aprenentatge intercultural, cooperatiu i solidari com eines per a la reducció de desigualtats.

ODS-16. PAU, JUSTÍCIA I INSTIUCIONS SÒLIDES

Promoure societats,  justes, pacífiques i inclusives.

La FCV condemna tota forma de violència. Un dels valors fonamentals de l’entitat és l’educació en la cultura de pau per fer possible un canvi social positiu en la societat. Altrament, creiem fermament en un sistema de justícia accessible a tothom, inclusiu i representatiu. La FCV afavoreix la participació de líders juvenils en accions de sensibilització i de formació, dedicades a la construcció de pau i la transformació de conflictes i du a terme projectes de construcció de xarxes d’entitats a escala internacional en l’àmbit de la pau i el desarmament, l’educació en els drets humans, la no violència, el diàleg intercultural i la participació democràtica. A més, promovem iniciatives de desenvolupament humà, social, econòmic i cultural, tant a escala local, regional i interncional, enfortint la relació institucional entre països.