Un cop llegides i analitzades totes les fitxes d’avaluació de l’activitat, escrites a mà en el darrer dia, podem dir que, el seminari per a la construcció de noves associacions ‘What a YOUTH Job Culture Would Look Like?’ acollit per la Fundació Catalunya Voluntària del 15 al 21 de març a Vilanova I la Geltrú va assolir els sis objectius marcats amb una nota mitjana d’excel·lent, nota que supera les nostres millors previsions.


L’activitat va comptar amb la participació de representants de 16 entitats de 12 països la major part d’ells amb responsabilitats directives i de gestió, per donar respostes als reptes i difiicultats que es troven les persones joves per accedir a una feina digna a Europa.


Els objectius generals van ser assolits amb una nota mitjana de 8,97 sobre 10 i els objectius específics amb una nota de 9,3 sobre 10 segons el grup de participants.


Recordem-ho, els 3 objectius generals eren: 1) compartir experiències sobre les necessitats i desafiaments que enfronten els/les joves per tenir una feina digna, identificant tendències i riscos des d’un enfocament europeu.; 2) construir noves associacions per abordar els desafiaments relacionats amb locupació i la desocupació juvenil des d’una perspectiva
europea; 3) pensar i repensar amb com seria una “Cultura del treball JOVE”.


Els 3 objectius specifics eren: 1) aprendre dels diferents enfocaments, pràctiques i iniciatives de cada entitat sobre aquests temes ; 2) compartir experiències i idees per crear nous programes, projectes i activitats que ajudin els joves a trobar o crear una ocupació a la seva àrea d’interès i competències i 3) identificar i compartir activitats i eines útils per millorar les
competències identificades pels socis com a més rellevants per trobar una feina digna.


Tot i tractar-se d’objectius certament ambiciosos per una activitat de 6 dies de durada. no podem estar més satisfets dels resultats (2 punts superiors al previst), tenint en compte la diversitat d’experiències, orígens i coneixements del grup i la complexitat dels temes.


Volem destacar que els bons resultats van ser possible gràcies a la bona selecció de les entitats sòcies i el seu compromís per aprofitar les oportunitats que genera l’activitat, així com per la comunicació, en un primer moment amb les persones de contacte de les entitats i, desprès, amb les seleccionades per participar. Les converses en línea, tot i la seva brevetat, van ajudar a entendre la perspectiva col·laborativa i participativa del programa i a encoratjar el grup a esdevenir protagonista d’alguna activitat, presentant la seva experiència personal, informant sobre activitats, eines i programes que duen a terme i realitzant tallers d’alta qualitat.


Com és pràctica a la FCV en les fitxes també vam preguntar sobre aspectes logísitics (allotjament, espais i menjars), amb una nota mitjana de 8,69 sobre 10 (1,69 més alta del previst).


Pel que fa al grau de desenvolupament de les 4 competències especifiques amb les quals ens hem volgut fixar al llarg del projecte, per la seva estreta relació amb el repte d’assolir una feina digna i a ajudar a les persones joves a entendre millor quins són els seus recursos i capacitats, estem també molt satisfets.

La valoració mitjana de la resposta a la pregunta -fins a quin punt les activitats han permés desenvolupar iniciativa, coneixement d’un/a mateix/a, resiliència i competències digitals?- té un resultat de 8,47 sobre 10, amb una nota mitjana de 9,22 en relació a l’iniciativa i les competències digitals (reconegudes com a competències claus per l’aprenentatge permanent),
el que, també, supera la nostra previsió (en més de 2 punts).


L’activitat ha estat posible gràcies a tot el grup, a les 16 entitats sócies i al suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea. Volem agraïr de forma molt especial a l’ equip internacional de facilitadors, composat també per Aleksandra, de Bulgària i Lolo, d’Alemanya.-


Un dels resultats de l’activitat han estat 5 propostes de projectes per a la formació de treballadors juvenils enfocats en reforçar les capacitats necessàries per accedir a una feina digna, que confiem dur a terme.


Us animem a mantener-vos informats de properes activitats i, en aquest enllaç, a veure un dels vídeos curts de l’activitat : https://www.youtube.com/watch?v=nJxVDoyYPbk


Lluc Martí
Coordinador de l’activitat