Grenzenlos without barriers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del projecte: Grenzenlos without barriers

Organització d’acollida: Grenzenlos – Interkultureller Austausch

Període: 01.05.2023 – 31.10.2023

On: Viena, Àustria

Vacant: 1

Breu descripció:

Les possibilitats i capacitats dels joves amb discapacitat i desfavorits per incloure i integrar-se dins els marc dels serveis voluntaris sovint són limitades. Per tant, Grenzenlos acull exclusivament voluntaris ESC amb discapacitat, per oferir una possibilitat a aquests joves desfavorits, i, a l’hora, oferir-los una experiència internacional.

L’enfocament de Grenzenlos a incloure i fomentar la participació de les persones amb discapacitat en tots els nostres programes significa que hi ha una necessitat constant de coneixements i experiència que un voluntari amb discapacitat podria aportar: per exemple, com a voluntari entre iguals per a voluntaris amb i sense discapacitats.

Tasques dels participants:

Com que cada voluntari té diferents capacitats, diferents mobilitats, diferents interessos i diferents necessitats de suport, cada projecte de voluntariat a Grenzenlos és diferent. Les tasques específiques i els camps d’actuació del voluntari s’adaptaran a les teves capacitats, interessos i habilitats.

Una part del projecte treballarà a la nostra oficina i donarà suport a l’equip, recopilarà informació, investigarà, visitarà organitzacions, parlarà amb altres voluntaris i redactarà els resultats de la seva recerca com a material de recurs per a futurs intercanvis.

Perfil del participant:

Per ser voluntari del programa ESC a Grenzenlos, no cal cap experiència prèvia especial ni coneixements laborals o lingüístics específics. L’únic que esperem d’un voluntari és la motivació per treballar dins de la nostra organització.

En general, totes les pràctiques disponibles dels projectes Grenzenlos ESC estan obertes a tothom (complint els criteris generals de ESC). Tanmateix, en el procediment de selecció es mostra una preferència pels candidats amb menys oportunitats (gènere, formació, etc.).

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat