La FCV va participar en el ‘Youth Engagement Summit’, fòrum internacional que va tenir lloc en línia els darrers 2 i 3 de juliol dedicat als reptes per a la participació de les persones joves en les seves societats.

La trobada, realitzada amb el suport del programa EU4Youth de la Comissió Europea, va comptar amb la participació de més de 400 persones, incloent a 270 representants d’entitats no governamentals dels 6 països associats de la regió veïna de l’Est d’Europa: Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna, i prop de 150 representats d’altres països (de la Unió Europea).

En el fòrum van tenir lloc ponències, diàlegs i tallers, on responsables d’entitats van escoltar a representants de governs, institucions comunitàries i experts de la regió (prop de 50), en una trobada que, al ser virtual, va suposar un repte organitzatiu important, superat amb èxit per un equip internacional de facilitadors format per més de 20 persones.

Els temes tractats van ser quines són les necessitats més urgents de les persones joves a la regió, com ajudar-los a participar en iniciatives socials i comunitàries, com afavorir que formin part dels processos de presa de decisió, quins obstacles cal superar perquè les seves veus i propostes puguin existir, ser escoltades i preses en consideració per part de les autoritats, etc.

Participar en el fòrum ens ha permès conèixer de primera mà quines les opinions i preocupacions de ministres, directors generals i secretaris d’estat en els àmbits de la joventut i de la formació/educació de no menys de 7 països (Eslovènia, Armènia, Geòrgia, Ucraïna, Azerbaidjan, Alemanya i Moldàvia), accedir a informació nova sobre programes, polítiques i estratègies de diverses institucions comunitàries, per part de comissaris I directors general d’unitats, com el Sr. Olivér Várhelyi, Comissari de Veïnatge i del Procés d’Adhesió de la UE, la Sra. Katarina Mathernova, Directora General de Construcció Institucional i de Veïnatge amb l’Est, o el  Sr Vassilis Maragos, cap de la unitat responsable de l’associació entre la UE i Armènia, Azerbaidjan i Bielorússia.

El punt de vista de les entitats va ser presentat per entitats com el Fòrum Europeu de la Joventut o la Fundació Europea de Formació, entre d’altres.

La trobada va permetre posar-nos una mica al dia sobre quines són les polítiques comunitàries i regionals que afavoreixen l’intercanvi de coneixements i un bon veïnatge, així com els mecanismes i programes que encoratgen la participació de les persones joves en la societat i la seva emprenedoria social, oferint informació sobre les pràctiques que permeten un diàleg fructífer entre joves i representants polítics.

El fòrum virtual, en el qual la FCV va participar per invitació dels organitzadors arran de la llarga i estreta col·laboració que la FCV manté, des dels seus inicis, amb entitats no lucratives juvenils dels països de la regió de l’Est d’Europa, va ser un dels més nombrosos que mai s’han fet en línia durant la pandèmia i, tot i les limitacions, cal reconèixer l’interès de les presentacions i valorar positivament la brevetat de les ponències, en un format que va permetre interactuar amb els ponents, sent possible realitzar preguntes, comentaris i participar en breus qüestionaris.

Participar en el fòrum ha estat útil  per reflexionar sobre els canvis que l’actual situació de pandèmia ens exigeix realitzar dins de les mateixes entitats, per tal de treballar amb els mitjans digitals i per prioritzar la participació de grups i persones joves en situació de major vulnerabilitat en tots els processos de participació social, comunitària i política.

Per a més informació sobre l’esdeveniment, podeu enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat