La Fundació Catalunya Voluntària es complau en informar que del 12 al 19 de desembre serà l’entitat amfitriona de la darrera formació de la xarxa internacional ‘Peace Bag for EuroMed Youth’ (Bossa de Pau per a la Joventut Euromed), a la ciutat mediterrània de Vilanova i la Geltrú, a 45 km al sud de Barcelona.
peacebag

Es tracta d’una activitat de construcció de capacitats titulada ‘Volunteering for Peace’, amb l’objectiu d’ajudar a les entitats no lucratives i de voluntariat membres de la xarxa, a emprar les eines de l’aprenentatge intercultural i de l’educació no reglada perquè les persones joves que formen part de les entitats, desenvolupin les seves capacitats per a la construcció de la pau i per a la transformació de conflictes. En el curs participaran 21 representants d’organitzacions de 10 països de la Unió Europea i de la regió veïna del Sud i Est del mediterrani.

El curs té com objectiu el ajudar a les organitzacions participants a aprofitar el potencial que té  l’acció clau 1 (KA1) Servei Voluntari Europeu (SVE) del programa Erasmus+ com a estratègia per a reforçar les infov4pactivitats de la xarxa i afavorir un voluntariat per la pau entre les persones joves de la regió.

Els participants tindran l’oportunitat d’aprendre d’experts en la matèria i compartir les seves pròpies experiències sobre temes tan rellevants com la realització de campanyes de sensibilització, l’organització de tallers i debats, la creació de nous recursos pedagògics, augmentant les seves capacitats, per encoratjar a altres joves i organitzacions no governamentals i educatives a participar en  noves iniciatives enfocades en la incorporació de l’educació per la pau en el seu dia a dia, mitjançant incentius clars d’aprenentatge i una millora de la qualitat del sistema de formació continuada, tutoria i seguiment.

El curs oferirà una gran quantitat d’experiències i punts de vista gràcies a les contribucions dels participants, directors i gestors de projectes d’Egipte, Jordània, Palestina, Líban, Turquia, Romania, Bulgària, Holanda i Regne Unit.

L’activitat tindrà  lloc gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i de l’Agència Nacional Espanyola.

Per a més informació sobre el curs o sobre les iniciatives de la xarxa, no dubtis en contactar amb nosaltres a: projectes@catalunyavoluntaria.cat

Més informació a: www.peacebag.org

La Fundació Catalunya Voluntaria se complace en informar que del 12 al 19 de diciembre será la entidad anfitriona de la última formación de la red internacional ‘Peace Bag for EuroMed Youth’ (Bolsa de Paz para la Juventud Euromed), en la ciudad mediterránea de Vilanova i la Geltrú, a 45 km al sur de Barcelona.

peacebagSe trata de una actividad de construcción de capacidades titulada ‘Volunteering for Peace’ cuyo objetivo es ayudar a las entidades no lucrativas y de voluntariado miembros de la red, a utilizar las herramientas del aprendizaje intercultural y de la educación no reglada para que las personas jóvenes que forman parte de las entidades desarrollen sus capacidades para la construcción de la paz y para la transformación de conflictos. En el curso participarán 21 representantes de organizaciones de 10 países de la Unión Europea y de la región vecina del Sur y Este del mediterráneo.

Los objetivos del curso son desarrollar las capacidades de las organizaciones participantes para aprovechar el potencial de la acción clave 1 (KA1) Servicio Voluntario Europeo (SVE) del programa Erasmus+ infov4pcomo estrategia para reforzar las actividades de la red y favorecer el voluntariado por la paz entre jóvenes de la región.

Los participantes tendrán la oportunidad de aprender de expertos en la materia y compartir sus propias experiencias sobre temas tales como la realización de campañas de sensibilización, la organización de talleres y debates, la creación de nuevos recursos pedagógicos, aumentando su capacidades para animar a otros jóvenes y organizaciones no gubernamentales y educativas a participar en  nuevas iniciativas, enfocadas en la incorporación de la educación para la paz en su día a día, a través de incentivos claros de aprendizaje y una mejora de la calidad del sistema de formación continua, tutoría y seguimiento.

El curso ofrecerá una gran cantidad de experiencias y puntos de vista gracias a las contribuciones de  los participantes, directivos y gestores de proyectos de Egipto, Jordania, Palestina, Líbano, Turquía, Rumania, Bulgaria, Holanda y Reino Unido.

La actividad se llevará a cabo gracias al apoyo del programa Erasmus + de la Comisión Europea y de la Agencia Nacional Española.

Para más información sobre el curso o la red, no dude en contactar con nosotros en: projectes@catalunyavoluntaria.cat

Más información en: www.peacebag.org