Volunteering for Peace - Impact 2Del 12 al 19 de desembre Vilanova i la Geltrú ha acollit el curs de formació EuroMed ‘Volunteering for Peace’ organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària amb el suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea. El curs ha estat dedicat a capacitar a les entitats a gestionar projectes de Servei Voluntari Europeu, per fer possible que joves residents a Europa i a paisosVolunteering for Peace - Impact 4 del Sud i Est de la mediterrània participin en projectes de voluntariat per la pau, reunint a 21 representants de 10 entitats no lucratives de 10 països, membres de la xarxa informal ‘PeaceBag for EuroMed Youth’ i experts sobre els temes del curs: Voluntariat i Pau.

El curs ha permès entendre la complexa naturalesa de l’acció SVE i com aquesta pot reforçar iniciatives locals de construcció de pau i de promoció de la Volunteering for Peace- Impact 3Cultura de Pau i com pot afavorir l’intercanvi i l’aprenentatge intercultural a la regió, facilitant el protagonisme de joves en noves iniciatives de pau, sensibilització, formació i solidaritat. a altres països.

El curs, organitzat per la FCV; ha estat promogut per PATRIR (Romania), UNOY Peacebuilders (Holanda), United Nations Youth Association (Bulgària), Media Association for Peace (Líban), Development No Borders (Egipte), Identity Center for Human Development (Jordània), Baladna-Association for Arab Youth (Palestina), World Peace Initiative (Regne Unit) i System & Generation (Turquia).

Més informació: www.peacebag.org

Lluc