De l’1 al 7 d’abril ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el seminari internacional Volunteering for Peace, organitzat per la FCV, amb la participació  d’un grup reduït de representants d’entitats no governamentals de 8 països (Itàlia, Portugal, Estònia, Letònia, Bulgària, Grècia, Turquia i Macedònia del Nord), amb les quals la FCV col·labora en el marc de programes de voluntariat transnacional, pràctiques professionals, intercanvis juvenils i altres iniciatives de formació i de mobilitat a l’estranger.

En total, 18 joves professionals del sector no lucratiu i que col·laboren de forma voluntària en entitats  juvenils, amb una trajectòria, formació i nivell d’experiència força diferent, van explorar quins són els punts de trobada entre el voluntariat i la promoció de la pau, entre la gestió del voluntariat i l’educació per la pau, entre d’altres qüestions.

Fent servir la metodologia de la formació no reglada i de l’aprenentatge intercultural, mitjançant  jocs, presentacions, tallers, exercicis i reptes, els/les participants van poder expressar les seves opinions i perspectives  sobre aspectes que els preocupen i que, malauradament, tenen lloc arreu d’Europa, com són l’augment del racisme i de la discriminació o la necessitat d’actuar de forma més decidida en la construcció de societats més justes, pacifiques i inclusives per part de les mateixes entitats de voluntariat.

Les activitats del seminari van permetre conèixer la realitat i la feina de les entitats en diversos països d’Europa. El grup va poder analitzar quin és el significat i valor que tenen cinc competències especifiques, transversals i transformadores, que el seminari va proposar com elements clau per a la promoció i construcció de la pau: la gestió de conflictes, la comunicació no-violenta, l’escolta activa, el pensament crític i el saber donar i rebre comentaris (feedback).  El grup va poder endinsar-se poc a poc en cadascuna de les competències, compartint els seus punts de vista i experiències personals i professionals, analitzant la seva relació amb les necessitats de formació i socials, en un procés de descoberta creatiu i interactiu.

Amb un grup reduït i molt divers, per tal d’aprofitar al màxim l’experiència dels mateixos participants, vam proposar dinàmiques participatives, afavorint l’intercanvi d’idees i propostes i creant de forma col·lectiva una experiència d’aprenentatge realment única, afavorida pel bon clima existent entre el grup, compromès en l’assoliment dels objectius de l’activitat i en millorar les seves competències sobre els temes del seminari. Tots/es els/les participants van presentar el treball de les entitats promotores, així com projectes, eines i activitats que fan servir diàriament. A més de la festa intercultural i de la festa de comiat, el grup va fer una breu visita a peu per la façana marítima de Vilanova i la Geltrú (Platja de la República, runes del poblat íber d’Adarró) i un tomb pel centre de la vila.

Estem molt feliços que el grup hagi gaudit i aprofitat l’activitat, la qual, observant els resultats de les fitxes d’avaluació, ha complert amb escreix les seves expectatives.

L’activitat, coordinada per la FCV, s’ha dut a terme en associació amb les següents entitats: Active Bulgarian Society, Association for Sustainable Development SFERA Macedonia, Aventura Marão Clube, CEIPES, Community Volunteers Foundation-TOG, European Association ‘World at Our Home’, Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, NGO Continuous Action, Pista Mágica, System and Generation Association, United Societies of Balkans, YouNet, amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i de l’Agència Nacional Espanyola.

Per a més informació sobre el seminari i els seus resultats podeu enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat.