Una visita d’estudi és una de les oportunitats que ofereix el programa EU Erasmus+ de la Comissió Europea. És un tipus d’activitat a curt termini per viatjar a altres països i participar en el coneixement, l’intercanvi i l’aprenentatge amb diverses institucions i organitzacions. El propòsit de les visites destudi és promoure el desenvolupament professional, la comprensió intercultural i la creació de xarxes entre les persones que treballen amb joves de diferents països i sectors.

Aquesta visita d’estudi a Armènia va ser part del projecte ‘Discover the Caucasus – 10 Years After’, una sèrie de 3 visites d’estudi que exploren el sector de la joventut a 3 països de la regió: Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan.

Durant la visita, molt informativa, de diverses ciutats, pobles i zones rurals, vam poder conèixer alguns dels desafiaments que tenen les persones joves a Armènia, país amb una taxa de desocupació juvenil que oscil·la al voltant del 35%, i amb un accés limitat a oportunitats d’educació i capacitació, en comparació amb, per exemple, Espanya o Polònia. Si bé la joventut necessita ajuda per accedir al mercat laboral, hi ha hagut un augment en la participació de les persones joves en projectes i activitats voluntariat, particularment entre les dones, més interessades a col·laborar amb el sector no governamental que els homes.

Les entitats no governamentals armènies tenen un paper important en la defensa dels drets i interessos de les persones joves i en la seva promoció com a agents actius de la societat, participant en els processos de presa de decisions.

La joventut armènia s’enfronta amb diversos desafiaments, però hi ha un progrés positiu en el sector de la joventut, que encara requereix esforços continus per part del govern i de la societat civil per crear més oportunitats per empoderar els joves.

Durant l’activitat vam visitar diverses organitzacions juvenils no governamentals i empreses socials, universitats i col·legis.

Podeu obtenir més informació sobre els objectius i les oportunitats que ofereixen les organitzacions que vam visitar, als seus respectius llocs web i xarxes socials:

En conclusió, una visita d’estudi és una oportunitat extraordinària perquè treballadors/es juvenils adquireixin coneixements, aprenguin sobre la situació a altres països, coneguin gent nova i, per últim, però no menys important, construeixin noves amistats i associacions.

Si sou un/a treballador/a juvenil i teniu ganes d’aprendre, aquest tipus d’oportunitat és perfecta per a tu!

Marcin