La Fundació Catalunya Voluntària, membre del Consell de Joventut de Barcelona, forma part del Grup de treball de cooperació. Els objectius del grup són afavorir la capacitat de defensa dels drets humans dels col·lectius més desafavorits a partir de la participació juvenil, el treball interassociatiu i l’educació per la pau.  Per aquest motiu, el projecte que actualment s’està desenvolupant gira entorn la promoció de l’associacionisme, la creació i enfortiment de plataformes locals de joventut i la consolidació de la interlocució política juvenil en el context marroquí de la ciutat costera de Tànger.

Amb aquests objectius, el passat 20 de març, membres del grup de cooperació del CJB van viatjar a Tànger per realitzar un intercanvi formatiu amb el Casal dels Infants Tànger i amb la Xarxa d’entitats TanjaZoom. En aquesta ocasió (ja fa dos anys que el grup treballa en aquesta xarxa), l’objectiu de  la formació era definir els conceptes de missió, visió i valors perquè la Xarxa TanjaZoom tingués el coneixement i les eines necessàries per poder desenvolupar el seu pla estratègic de treball.

Jo, Gorai, com a representant de la Fundació Catalunya Voluntària vaig tenir la oportunitat de formar part  d’aquesta última formació. Em va semblar molt interessant perquè vaig conèixer quins són els interessos i les necessitats que tenen les associacions a Tànger i vaig  contribuir al bon desenvolupament d’una xarxa associativa. Però sobretot, em va agradar descobrir que, tot i que al Marroc predomina la religió musulmana, culturalment i socialment som molt semblants i penso que ja va sent hora que entre tots eliminem els estereotips i els prejudicis que hi ha associats a la gent marroquí.

Aquí pots trobar més informació.

Gorai Ramjee.