Spread the Game -projecte sobre gamificació i inclusió

Cada vegada és més freqüent escoltar sobre la gamificació – ludificació si no fem servir l’anglicisme-, i el seu ús en entorns no empresarials. Però, ¿que és la gamificació i en què consisteix?

A priori, la gamificació és la incorporació d’elements relacionats amb el joc en tasques quotidianes, permetent d’aquesta manera desenvolupar la motivació, creativitat, la versatilitat, i altres habilitats a l’hora de realitzar-les. No obstant això, la idea d’incloure joc, metes i característiques lúdiques a l’aprenentatge fa molt més temps que existeix en el sector de l’aprenentatge, sobretot en l’educació no formal.

Llavors, quin és el factor innovador de la gamificació? Aquesta nova metodologia està vinculada, tot i que no sempre ni de forma obligatòria, als videojocs, jocs en línia, i tota mena de jocs virtuals. D’aquesta manera, va lligada al desenvolupament tecnològic dels últims anys, afegint el factor d’internet, aplicacions i altres elements al concepte.

Spread the Game és un projecte KA2 de llarga durada, que ha rebut el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, liderat per l’entitat italiana Human Rights Youth Organization – HRYO, i que compta amb la participació d’AddArt (Grècia), Celksi Mladinski Center (Eslovènia) i Fundació Catalunya Voluntària-FCV a escala local.

L’objectiu general és l’anàlisi i l’observació de la gamificació com a eina per la inclusió de diferents col·lectius en risc d’exclusió. Durant els dos anys vinents, les quatre entitats treballaran amb joves i l’ús de diferents aplicacions gratuïtes i jocs, intercanviant bones pràctiques, amb la intenció d’entendre millor l’impacte que aquestes eines poden tenir.

El projecte va arrencar durant el mes de desembre, i si la Covid ho permet, comptarà amb tres formacions internacionals, a més de trobades nacionals per treballar la gamificació.

Podeu anar llegint les novetats a la nostra pàgina web, així com a les xarxes socials de HRYO.