La FCV molt aviat presentarà els resultats de la campanya europea pel reconeixement del treball juvenil, realitzada per la xarxa internacional d’entitats Inter Alia, amb seu a Atenes, i composada per entitats de Grècia, Bulgària, Txèquia, Hongria, Portugal, Itàlia, Polònia, Regne Unit, Sèrbia, Alemanya, Macedònia del Nord, Estònia, Turquia, Catalunya i França.

La campanya és el resultat d’un procés de recerca, debat i intercanvi participatiu que ha tingut lloc al llarg dels darrers 6 mesos, en el marc d’un projecte de dos anys de durada, en els quals hem acordat un document que aspira a esdevenir una eina útil pel reconeixement del treball de les entitats juvenils i del sector no lucratiu a Europa, desprès d’ identificar conjuntament alguns dels aspectes a millorar, tant per part de les mateixes entitats com de les institucions comunitàries i de les agències nacionals de cadascun dels països membres del programa, responsables de la seva gestió. El document farà esment de les accions que cal evitar, donat que posen en risc la trajectòria i feina realitzada per les entitats juvenils, i inclou una llista de recomanacions i propostes concretes per a la millora d’un sector que pot treballar en xarxa i col·laborar molt més, internament, i amb l’administració i els diversos centres d’informació, formació i de creació de recursos que ofereixen diversos tipus de suport.

Les recomanacions ajudaran a les autoritats a prioritzar i a realitzar un ús més eficient i responsable d’uns recursos molt limitats, per tal d’ assolir més i millors resultats pel que fa a la promoció i reconeixement del sector del treball juvenil. Les recomanacions es fan des d’un anàlisi realista de les greus limitacions actuals, d’una banda, i de l’enorme potencial d’un sector que lluita per defensar els interessos de les persones joves i que compta amb uns coneixements molt rellevants per ajudar-los a esdevenir més autònoms, d’una altra banda.

Arran de l’experiència guanyada per anys trajectòria en el treball amb joves i en la promoció i organització d’iniciatives i projectes juvenils, amb un impacte rellevant en la vida i formació continuada de milers de persones joves a pràcticament tots els racons de la geografia europea, en un context tant complex i complicat com l’actual, les propostes estan molt lligades a elements que considerem prioritaris, en primer lloc, per a la supervivència de moltes entitats i, en segon lloc, per l’enfortiment i aprofitament social de les seves capacitats, que tot i comptar amb un cert reconeixement, per part de la societat i de les mateixes institucions comunitàries, no gaudeix encara del reconeixement ni de les institucions  públiques ni de l’acadèmia en alguns països de la Unió Europea.

Confiem que la campanya serveixi per donar valor al treball de les entitats juvenils i per aprendre, tots plegats, de l’anàlisi que fan de les necessitats del col·lectiu jove, des del seu treball i enfoc propi, ja sigui la inclusió social,  la recerca, la formació o la mobilitat internacional.

Des de la xarxa volem cridar l’atenció del fet que més del 95%  de l’ajut econòmic del programes d’acció comunitària per a joves es fa mitjançant projectes l’impacte del qual és molt limitat en el temps, que el percentatge d’entitats que accedeixen a fons comunitaris i que reben el suport de les institucions publiques s és ínfim en relació al nombre d’entitats existents ( i les mateixes capacitats del sector), o bé que, en alguns països, les entitats de joves i grups informals de joves han d’entrar en competició amb l’administració pública i centres d’ensenyament per rebre els fons dels programes d’acció comunitària, el que suposa, en la pràctica, el no poder accedir als mateixos.

Per a més informació sobre la xarxa, podeu consultar el seu lloc web.