Un cop acabat el seminari Volunteering for Peace, i des d’una certa distància, ja hem pogut traçar les conclusions d’aquesta trobada internacional, organitzada per la Fundació Catalunya Voluntària. I és que, després d’analitzar les fitxes d’avaluació que els i les participants van realitzar l’últim dia de l’activitat, podem afirmar que, gràcies a la col·laboració de tot el grup, s’han complert tots els objectius del seminari, sense excepció.

De fet, les valoracions que s’han extret sobre els objectius del seminari són tan positives que hem decidit compartir-les com una mostra de la utilitat de la metodologia de la formació no reglada per desenvolupar nous coneixements, habilitats, actituds i interessos.

Concretament, i d’acord amb les avaluacions, els dos objectius del seminari que més s’han complert han estat “aprendre / comprendre els conceptes bàsics de la cultura de la pau i de l’educació per a la pau i reflexionar sobre com implementar-los a cada entitat” (amb un 9 sobre 10) i “millorar el suport donat a les persones joves voluntàries perquè assumeixin un major lideratge en la promoció i construcció de la pau en les seves comunitats” (amb un 8.6). D’altra banda, l’objectiu que menys s’ha complert -encara que igualment ben puntuat- ha estat el de “promoure la cooperació i creació de xarxes entre els treballadors juvenils i les ONG que treballen en el camp de l’educació no reglada, l’aprenentatge intercultural i el voluntariat / servei voluntari a escala europea” (amb un 8).

Tot i que les activitats han contingut reptes difícils i complexos, els i les participants els van assumir amb un gran esperit d’equip, el qual ha permès un procés d’aprenentatge únic. D’aquesta manera, l’últim dia del seminari, a l’Hotel Cèsar de Vilanova i la Geltrú, es respirava una barreja de cansament juntament amb una agradable sensació d’èxit compartit i de positivitat: “el clima ha estat sorprenent; som com una gran família”.

El seminari internacional Volunteering for Peace va ser acollit per la Fundació Catalunya Voluntària de l’1 al 7 d’abril a Vilanova i a Geltrú i va comptar amb la participació de líders d’entitats de 8 països europeus.