Seminari internacional ”Equal Volunteering Opportunities for All”

La FCV durà a terme un seminari internacional amb la participació de 25 treballadors juvenils:

El seminari internacional ‘Equal Volunteering Opportunities for All’ reunirà, de l’1 al 7 de setembre, a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a l’Hotel Cèsar, a 25 treballadors juvenils que són directius, coordinadors de voluntariat, educadors, líders i formadors activament involucrats en 18 entitats no lucratives i no governamentals (incloent a 5 centres locals i nacionals de voluntariat) de: Turquia, Itàlia, Portugal Grècia, Macedònia del Nord, Regne Unit, Hongria, Irlanda, Croàcia, Romania, Alemanya, Catalunya i Bulgària.

El seminari, organitzat per la FCV amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, ens permetrà aprendre de les diverses experiències i sumar esforços amb un objectiu compartit per totes les entitats: ajudar a persones joves de nacionalitat extracomunitària a realitzar un voluntariat i a expressar la seva solidaritat, les seves capacitats i la seva cultura en benefici del conjunt de la població i, especialment, dels col·lectius més vulnerables.

Per a això analitzarem, en primer lloc,  quines són les dificultats que es troben per participar en iniciatives de voluntariat, a causa d’una situació especialment complexa (incertesa, inseguretat, risc d’exclusió social i de pobresa, quan no de discriminació) per, després , compartir experiències, pràctiques, errors i èxits per tal d’identificar aquelles eines de gestió, educatives i socials que, per la seva naturalesa inclusiva, participativa, formativa i enfocada a resultats, ens poden resultar més rellevants per millorar la nostra feina.

El seminari analitzarà la inexistència d’un dret subjectiu a realitzar un voluntariat i com aquesta falta de previsió suposa una discriminació institucionalitzada per a moltíssimes persones, al impedir la seva incorporació a una organització de voluntaris per motius de la seva situació administrativa.

Al seminari reflexionarem sobre el paper de les entitats i centres de voluntariat com a motor de ciutadania i d’inclusió social activa i aprendrem, els uns dels altres, a dissenyar programes centrats en afavorir la participació, la iniciativa, el lideratge i l’expressió cultural, mirant més enllà de les dificultats que puguin existir, coneixent noves maneres de treballar, eines i perspectives i, gràcies a una metodologia basada en l’intercanvi i aprenentatge entre iguals que dona valor a les necessitats i experiències de cada entitat, crearem nous coneixements de forma col·laborativa.

L’enfocament de la FCV està en poder identificar aquelles pràctiques que funcionen i en desenvolupar 5 competències específiques, que són – gestió de voluntariat; -comunicació intercultural; – gestió de la diversitat cultural; -gestió de conflictes i -consciència global, competències amb un gran valor en si mateixes, seleccionades en aquesta ocasió per la seva utilitat en el moment d’incorporar a persones  voluntàries amb perfils, experiències personals i cultures diverses.

Per a més informació sobre l’activitat podeu enviar un correu electrònic a: projectes@catalunyavoluntaria.cat