Ens plau compartir els resultats de les fitxes d’avaluació per escrit realitzades pels/les participants en el seminari internacional Equal Volunteering Opportunities for All’, activitat coordinada per la FCV i que va tenir lloc de l’1 al 7 de setembre a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en associació amb 16 entitats de 12 països i amb el suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea; resultats que, un cop més, són força positius.

La FCV té la pràctica de valorar competències que, tot i semblar intangibles, és possible identificar i millorar en aquest tipus d’activitat i, per això, en les fitxes demanem a tots els participants que valorin fins a quin punt han pogut desenvolupar una llista de competències que coneixen amb mesos d’antelació, i que van ser les següents: gestió del voluntariat, comunicació intercultural, gestió de la diversitat cultural, gestió de conflictes i consciència global, competències que formen part del programa i que poden experimentar des de diversos enfocaments.

Entre l’1 = gens i el 5 = totalment, els resultats pel que fa al grau de desenvolupament d’aquestes competències van ser els següents (de menys a més): gestió de conflictes (3.7); gestió de voluntariat (3.8); consciència global (4); gestió de la diversitat cultural (4.2) i comunicació intercultural (4.5).

A la FCV utilitzem una metodologia educativa no reglada perquè ens permet realitzar una gran varietat d’exercicis i jocs, individuals i en grups, enfocats a comprendre la gran varietat de fonts d’aprenentatge, el valor de les competències clau per a l’aprenentatge al llarg de la vida, i perquè els participants assumeixen responsabilitat en el seu propi aprenentatge, el que no és per quelcom obvi en tots els processos de formació, afavorint, d’aquesta manera, que s’involucrin també en la consecució d’objectius de l’activitat, que, com la llista de competències, coneixen amb mesos d’antelació.

Dediquem un espai en el programa perquè els participants es familiaritzin amb els processos d’autoavaluació, conscients dels efectes que tenen dels processos d’identificació i reconeixement de competències realitzats per cadascun.

Com és pràctica en la FCV, hem preguntat a tot el grup sobre la seva percepció sobre el grau d’assoliment dels objectius, amb resultats molt positius. 

Els 4 objectius generals *, valorats entre 1 = gens i el 6 = completament, van donar el següent resultat: 4.8, 4.5 i 5.2 i 5.2. D’altra banda, els 3 objectius específics **, van donar el següent resultat: 4.8, 5.5 i 5.4.

Els dos objectius que més es van complir van ser ‘compartir històries, pràctiques i experiències inspiradores, reeixides o no, per donar poder al grup objectiu perquè es converteixin en voluntaris actius, líders i ciutadans’ (5.5) i ‘recopilar i difondre eines, idees, pràctiques i experiències inspiradores a nivell local, regional i nacional, en les nostres comunitats, i a nivell europeu i internacional ‘(5.4).

L’objectiu que menys es va complir va ser aprendre a diversificar, augmentar i millorar el suport proporcionat a persones joves que són migrades, refugiades i part d’una minoria cultural per encoratjar-les a convertir-se en líders de nous projectes i activitats’ (4.5).

Preguntat tot el grup sobre el nivell de compliment de les expectatives, contesten el següent:

“Estic satisfet amb el seminari, ja que va ser molt enriquidor per a mi. Definitivament faré servir els nous coneixements en la meva organització. “;” va ser un seminari útil i enriquidor, que va oferir múltiples perspectives per part de diferents persones “;” sento que vaig donar tot el que tenia i estic 100% satisfet/a”.

Agraïm molt sincerament a totes les entitats sòcies per l’excel·lent selecció dels/les participants, per ajudar-los en la preparació i quan ho han necessitat, així com a tot el grup, pel seu compromís, ajuda i participació al llarg de l’activitat, presentant les seves experiències, punts de vista, informant sobre les seves entitats, realitzant presentacions i tallers, proposant activitats, etc.

Un esment especial mereix l’equip internacional de co-facilitadors: Aleksandra Lyutskanova i Balázs Kiss, i l’equip de la FCV: Alice Britta Kukk, reportera i persona de suport i Alp Karabulut, fotògraf i cinematògraf. +

Moltes gràcies a tots/es i felicitats!

Lluc Martí

Coordinador del seminari i co-facilitador

 

* Els 4 objectius generals van ser:

1) Aprendre a ser més inclusiu amb persones amb antecedents culturals diversos, tant en la teoria com en la pràctica.

2) Aprendre a diversificar, augmentar i millorar el suport ofert a persones joves que són migrades, refugiades i part d'una minoria cultural, per encoratjar-les a convertir-se en líders de nous projectes i activitats.

3) Afavorir un intercanvi real d'idees, informació, eines, metodologies, pràctiques, activitats i projectes relacionats amb la integració de persones joves extracomunitàries.

4) Promoure la cooperació i la creació de xarxes entre treballadors juvenils (líders voluntaris, gerents, mentors i supervisors) i ONG actives en el camp de l'aprenentatge no formal i el voluntariat a nivell europeu.

 ** Els 3 objectius específics van ser:

1) Aprendre / comprendre els elements que defineixen la competència intercultural (inclosa la comunicació intercultural) i reflexionar sobre com implementar-la, especialment en la incorporació de persones voluntàries amb antecedents culturals diferents, i adquirir noves idees i eines per identificar, desenvolupar i reconèixer aquesta competència.

2) Compartir històries, pràctiques i experiències inspiradores, reeixides o no, per ajudar al grup objectiu a convertir-se en voluntaris/es actius/ves, líders i ciutadans/es.

3) Recopilar i difondre les eines, idees, pràctiques i experiències inspiradores a nivell local, regional i nacional, en les nostres comunitats, i a nivell europeu i internacional.