El darrer 27 de juny va tenir lloc la reunió ordinària del patronat de la Fundació Catalunya Voluntària  a l’Hotel Cèsar, a Vilanova i la Geltrú, amb la participació de 13 persones, incloent les que ocupen els òrgans directius de la FCV.

El Josep Maria, president de la FCV, va donar la benvinguda i proposar l’ordre del dia de la reunió, amb la participació dels vicepresidents de la FCV: Marta i Michel;  el tresorer: Jaume, el secretari:  Lluc; el vicesecretari: Eduard; acompanyats per 4 patrons de la FCV: Montserrat, Agustí, Joaquim i Tomàs.

Els/les patrons/es que no van participar van excusar la seva absència, per compromisos professionals o per estar fora de Catalunya.

Les principals decisions que es van prendre van ser ampliar el nombre de membres del patronat fins a 25, per donar cabuda a persones amb diferents trajectòries,  punts te vista i propostes, fent del patronat un òrgan encara més divers i plural; aprovar la memòria 2022 i el balanç i compte de resultats 2022, que confirma la tendència de millora de les dades econòmiques i financeres post-pandèmia.

A la reunió es va informar de la situació i del pla d’actuació, aprovar el pressupost d’aquest any 2023 i informar breument dels canvis organitzatius, dels programes que hem dut a terme al darrer any i tenim previst continuar, així com dels nous programes, projectes i activitats que estem preparant.

A la reunió es va donar la benvinguda a tres nous patrons/es, que van ser presentats/des per part d’ un membre del Patronat, i que ja formen part d’un Patronat ‘de luxe’, per comptar amb persones amb unes trajectòries, coneixements i capacitats realment excepcionals.

A la FCV estem molt contents de comptar amb patrons amb el bagatge, l’experiència i el compromís amb la societat civil de Soraya Hidalgo, professora de la UPC i membre de la directiva d’Enginyers sense Fronteres, amb Gerard Figueras, ex director general d’Esports, i amb Joanaina Escalas, directora de l’Hotel Cèsar, escriptora i activista, amb qui fa dècades la FCV col·labora en l’organització d’activitats internacionals. 

Com és costum, un cop finalitzada la reunió, vam aprofitar l’avinentesa per posar-nos al dia i parlar una mica de tot,  fins les 8 de la tarda, fent palès el bon ambient que existeix entre les membres del Patronat.