Resultats intercanvi “Adarrò +2500 years ago”

Un cop recollida molta informació sobre l’activitat d’intercanvi juvenil internacional que va organitzar la FCV a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) del 7 al 15 d’agost, podem compartir una bona noticia: l’intercanvi ha assolit els seus objectius socials i educatius de forma satisfactòria  i ha servit efectivament per desenvolupar un conjunt de competències, habilitats i actituds que, per la seva rellevància, formaven part dels objectius d’aprenentatge de l’activitat, segons els mateixos participants, els quals, preguntats sobre ‘fins a quin punt has pogut desenvolupament les següents competències’, en una escala del 0 al 5, van considerar que van millorar de forma notable les 5 competències objecte de l’avaluació, amb els següents resultats: treball en equip: 4,45;  habilitats comunicatives:4,36; habilitats lingüístiques: 4,32; iniciativa: 4,18; habilitats interculturals: 4,09 i capacitat d’aprendre a aprendre: 4,04. Les fitxes d’avaluació mostren una mitjana de 4.24 punts sobre 5, que equival a 8,48 sobre 10, resultats que valorem de forma molt positiva, més tenint en compte la complexitat de les esmentades competències.

Dels 5 objectius de l’activitat*, la percepció del grup també va ser força positiva, assolint-te els 5 objectius principals de l’activitat amb una mitjana de 7.2 sobre 10, sent l’objectiu que va assolir-se més el de ‘comprendre la importància del paper de cadascú/na per crear societats més sostenibles i saludables’ (amb un 7.8).

La valoració del programa d’activitats ha estat positiu i les activitats més ben valorades van ser el joc de descoberta de la ciutat i les activitats realitzades en l’Hort de l’avi, hort urbà d’agricultura ecològica, així com les activitats en grups reduïts més creatives, com la realització de vídeo campanyes.

En el formulari  d’avaluació final es va fer palès que el lloc on va tenir lloc l’activitat és perfecte per a la realització d’aquest tipus d’acció educativa i de mobilitat juvenil.

Més enllà dels resultats de l’avaluació, la descoberta de nous interessos i la creació de noves amistats, altres resultats concrets de l’activitat van ser la creació de 4 vídeo-campanyes, la proposta de realització de dues noves activitats d’intercanvi juvenil internacional, que confiem realitzar l’any vinent, la creació d’una cançó original i, esperem, la motivació per participar i per formar part de l’organització de noves accions educatives i de mobilitat per a joves, tant a Catalunya com a l’estranger.

Per a més informació sobre l’activitat i els seus resultats, podeu enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat

*Els 5 principals objectius de l’activitat han estat (valoració del grau d’assoliment segons la percepció dels/les participants:

1) Reflexionar sobre els reptes del medi ambient que afecten les persones joves a Europa (6.73).

2) Compartir idees per un ús més saludable i sostenible dels recursos naturals (6.96).

3) Comprendre la importància del paper de cadascú/na per crear societats més sostenibles i saludables (7.8).

4) Descobrir i aprendre noves tècniques ecològiques (7.26)                      

5) Guanyar en inspiració i idees sobre què fer per millorar i canviar les nostres comunitats (7.41).