RESULTATS ESTADÍSTICS DE L’ÚLTIM CURS

Si fem cas a les avaluacions escrites pels participants al curs de formació ‘Mainstreaming Media Literacy and Thinking Competences’ l’activitat, organitzada per la Fundació Catalunya Voluntària, va assolir els objectius de manera més que satisfactòria.

Preguntat tot el grup sobre el seu grau de percepció del nivell d’assoliment dels 7 objectius del curs, les valoracions, escrites de forma lliure i anònima per tot el grup a l’últim dia, ens ofereixen uns resultats força positius.

La valoració mitjana sobre el nivell d’assoliment dels 3 objectius generals de l’activitat ha estat de 8,4 sobre 10; amb 3 valors mitjans de 8,6; 8,7 i 7,9 i sent els 3 objectius generals els següents:

  • Popularitzar l’alfabetització mediàtica i les competències del pensament en el treball amb joves.
  • Recopilar i crear eines que puguem utilitzar per encoratjar altres entitats juvenils a organitzar activitats pel desenvolupament de les capacitats del pensament.
  • Recopilar i crear eines que puguem fer servir per encoratjar altres entitats juvenils a organitzar activitats pel desenvolupament de la capacitat d’alfabetització mediàtica.

La valoració dels 4 objectius específics del curs ha estat fins i tot millor, sent valorats amb una nota molt propera a l’excel·lent, sent el valor mitjà de la puntuació 8,88 als tres primers objectius i  8,7 al quart, sent els 4 objectius específics de l’activitat els següents:

  • Reflexionar i comprendre la rellevància i complexitat de totes dues competència en aquests moments especialment difícils, i la seva connexió amb el nostre paper com a entitats juvenils.
  • Formar un equip de persones motivades per crear i implementar activitats educatives vàlides per desenvolupar aquestes competències al llarg del projecte.
  • Aprendre noves activitats, enfocaments i eines no reglades i interculturals.
  • Adquirir noves idees i inspiració per desenvolupar noves activitats dedicades a la millora de totes dues competències.

Preguntat tot el grup de participants sobre les 4 competències que van ser seleccionades fa més d’un any i mig com les més rellevants per a aquesta formació, les quals segueixen mantenint-se vàlides avui per la seva estreta relació amb els resultats a què aspirem, les activitats van permetre desenvolupar aquestes competències amb una nota, també, de notable alt, sent la competència de lideratge la menys valorada, amb un 7,7 (sempre sobre 10) i, la millor valorada, la capacitat per treballar en xarxa, amb una nota de 9,24, malgrat que cap de les dues competències formessin part del programa del curs ni de cap de les seves activitats. Les altres dues competències, protagonistes, aquestes sí, tant de les activitats del programa com del projecte global, malgrat la seva complexitat i la dificultat per explorar-les en un temps tan limitat (hem dedicat un dia a cadascuna), han estat, també, valorades amb una nota mitjana de notable alt: 8,76 sobre 10, en el cas de l’alfabetització mediàtica, i 8,84 en el cas de les competències de pensament, resultats que no poden ser més satisfactoris.

Volem agrair, de nou, al Théo, pel seu suport logístic, al Miguel, la Miriam i l’Elemér, per la seva important col·laboració en la creació i posada en pràctica del programa d’activitats, així com a l’excel·lent grup de 14 participants, representants de les 5 entitats sòcies, grup  composat majoritàriament per responsables de les entitats sòcies, tècnics, gestors de projectes i educadors.

Gràcies a tots per la vostra participació activa, pels vostres comentaris, propostes i contribucions al programa.

Aquesta activitat d’aprenentatge, coordinada per la Fundació Catalunya Voluntària, va tenir lloc a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) del 16 al 21 de febrer, en associació amb les entitats sòcies del projecte de cooperació estratègica per la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques ‘Mainstreaming Media Literacy and Thinking Competences in Youth Work’: Centre de Joventut d’Amarante (Portugal), Associació Co- Efficient-EKE (Hongria), United Societies of Balkans (Grècia) i Associazione InformaGiovani (Itàlia). Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

Per a més informació sobre properes activitats del projecte: projectes@catalunyavoluntaria.cat

Lluc Martí 

Coordinador del projecte