“Youth Leadership for Advocacy” RESULTATS DEL SEMINARI

Un cop llegides i analitzades totes les avaluacions de l’activitat “Youth Leadership for Advocacy”, redactades a mà pel grup en el darrer dia, podem informar que aquesta ha assolit els objectius, definits fa exactament dos anys, pocs mesos abans de l’inici de la pandemia.

Si fem cas als comentaris i puntuacions del grup de participants, anònims, els objectius generals i específics de l’activitat han estat assolits amb una nota de notable alt.

Concretament, dels 4 objectius generals, els dos darrers han assolit la nota més baixa de tots, amb un bé OG3: “identificar els coneixements, habilitats i actituds necessàries per realitzar aquestes accions amb èxit”; (6 sobre 10) i OG4: “recopilar les eines vàlides per desenvolupar i reconèixer aquesta competència específica” (6.5 sobre 10).

 Els altres dos, en canvi, han tingut una nota de notable OG1: “comprendre que la incidència és part del nostre paper com entitats no lucratives i juvenils”; (7,6 sobre 10) i OG2: “aprendre com donar suport a les persones joves perquè assumeixin lideratge en l’organització de noves accions d’incidència, participant activament en totes les fases” (7,5 sobre 10).

Si analitzem els objectius específics, la valoració arriba a superar el 8 pel que fa als 2 primers objectius específics OE1 (8,16): “compartir històries, pràctiques i experiències, reeixides o no, sobre accions d’incidència realitzades per les organitzacions promotores a escala local, regional, nacional, europea i internacional”. OE2 (8): “definir conjuntament un marc de competències “perquè els joves assumeixin el lideratge realitzant accions d’incidència pública” que puguem utilitzar en cada organització promotora”.

Els altres dos, OE3: “desenvolupar les 4 competències clau durant la mateixa activitat” i OE4: “aprendre a dissenyar, implementar i avaluar una campanya” van valorar-se amb una nota una mica més baixa; amb 6,6 i 7 sobre 10.

La valoració molt personal de cadascú pel que fa a la percepció del nivell d’assoliment dels esmentats objectius dona com a resultat un valor mitjà de notable (de 7,17 sobre 10), tot i tractar-se d’objectius certament ambiciosos per una activitat de 6 dies de durada, més tenint en compte l’enorme diversitat de contextes i procedències del grup i el molt distint grau d’experiències i coneixements sobre el mateix tema de l’activitat. 

Volem destacar aquí que al llarg de tot el procès de preparació, hem intercanviat correus i realitzat converses en línea amb les persones coordinadores de les entitats promotores i amb els/les participants i que els objectius s’han mantigut com a vàlids al llarg de tot aquest temps. 

Com és pràctica consolidada a la FCV hem preguntat sobre aspectes logísitics (allotjament, espais, menjars i pauses/café), amb una nota mitjana de notable (7,65 sobre 10).

Pel que fa al grau de desenvolupament de les 4 competències especifiques amb les quals ens hem volgut fixar, per la seva estreta relació amb la realització d’accions d’incidència reeixides, la nota mitjana de totes les valoracions realitzades, novament de forma anònima i individual per tot el grup de participants és la següent (amb un valor sobre 10): treball en xarxa: 8, 4; comunicació efectiva 8,2; realització de campanyes 8  i lideratge 7,2, de nou amb una nota mitjana de 8. 

L’activitat ha assolit els seus objectius gràcies a un equip organitzador composat per Sia, Théo, Zuhair i Ioanna, sota la coordinació de Lluc (coordinador de programes a la FCV), així com gràcies a l’equip internacional de facilitadors,  composat per Nikos de Grècia, Aleksandra de Turquia i el mateix coordinador, responsables del programa d’activitats on pràcticament tot el grup va esdevenir protagonista d’alguna activitat, si no durant el programa al menys en el temps lliure, Bóroka, donat la seva expertesa va presentar un mètode i facilitar una sessió,  Kate, de Macedònia del Nord, i Mihaela, de Bulgària,   van realitzar un taller, dedicat a la comunicació no verbal i al màrqueting digital, respectivament; Ola i Kasper de Polònia, i Marian, de Romania, van compartir la seva experiència, els dos primers com organitzadors d’una acció local de sensibilització, i, el segon, com a director de dues iniciatives d’incidència i de creació de noves infrastructures locals i regionals, o bé Lorenzo, de Portugal qui va ajudar-nos a començar el dia amb energia proposant-nos jocs.  

L’activitat ha estat posible gràcies a tot el grup i, també, al suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea i de l’Agència nacional espanyola, qui va confiar en l’associació promoguda per la FCV entre 13 entitats juvenils i no governamentals dels esmentats països, amb les quals esperem continuar col·laborant en properes activitats aquest mateix any.