Resultats d’aprenentatge

Resultats d’aprenentatge ‘Career Opportunities in Agriculture’

Ara fa ara un mes el grup d’estudiants i professors de l’escola professional d’agricultura ‘Vasil Levski’ de Parvomay (Bulgària) tornaven al seu país, desprès d’haver viscut 3 intenses setmanes a Vilanova i la Geltrú, contents per haver participat en l’activitat de pràctiques formatives ‘Career Opportunities in Agriculture’ i una mica tristos per tornar a casa.

Tot i tractar-se del primer cop que la FCV acull aquest tipus d’activitat, amb els resultats de les avaluacions a la mà (escrites i en línea) podem dir que ha estat una experiència exitosa.

Els resultats de les avaluacions per escrit, realitzades en el darrer dia, mostren que l’activitat va complir amb les expectatives del grup. De fet, 14 dels 19 alumnes van expressar que el programa va complir amb el 100% de les seves expectatives i el valor més baix de tots va ser del 90%. Del conjunt d’activitats realitzades en 21 dies, les més ben valorades van ser les pràctiques, realitzades al llarg de 2 setmanes, i les visites, sobretot la realitzada a Barcelona.

Volem destacar el fet que la resposta a la pregunta ‘quina de les activitats realitzades no va ser profitosa?’ tot el grup va respondre ‘cap d’elles’, amb una única excepció (visita a Sitges) i amb només 5 comentaris, 4 d’ells referits a aixecar-se massa aviat i l’altre a haver de caminar molt. 

Copiem aquí totes les respostes a la pregunta -què has après aquestes 3 setmanes?, un cop traduïdes literalment del búlgar i separades per punt i coma: resolució, responsabilitat, paciència; respecte, responsabilitat, comunicació; respecte, treball en equip, a escoltar, paciència; respecte, responsabilitat, comunicació; persistència, respecte, paciència; noves coses, conèixer i parlar amb molta gent nova; vaig aprendre una mica d’anglès; treball en equip, respecte, vaig aprendre moltes coses que són útils en la vida; vaig conèixer gent nova, treball en equip, respecte; com collir espàrrecs i moltes altres coses; respecte, comunicació, participació, amor a la feina; respecte, a pensar, responsabilitat; sembrar, cavar, conduir un tractor; vaig aprendre coses noves; vaig aprendre moltes coses; com collir espàrrecs; comunicació, respecte; responsabilitat.

Els resultats de les avaluacions en línia, realitzades una setmana desprès de la fi de l’activitat, per valorar només les pràctiques,  són també positives, tant pel que fa a la valoració de la dedicació i suport de les 5 persones supervisores, amb una mitjana de 4,7, entre l’1 i el 5, pel que fa al valor de les tasques (4,58), els inputs teòrics (4,63) i a la voluntat de voler repetir l’experiència (4,77). La mitjana de la valoració general (primera pregunta) de les pràctiques és de 4,67.

Aquests resultats ens semblen força positius tenint en compte que només 1 de les 5 entitats havia acollit abans un programa de pràctiques, que 3 de les 5 entitats van dissenyar i posar en pràctica un programa educatiu propi creat per a l’ocasió. La trajectòria de la FCV pel que fa a l’ús de la metodologia no reglada va ser clau per aprendre mitjançant l’observació, la comunicació, l’acció i la reflexió, així com per afavorir el treball en equip i la responsabilitat de cadascú per aprofitar la seva experiència per aprendre. Els professors del centre van confiar en les eines proposades per la FCV per recollir les impressions i aprenentatges dels estudiants i van ajudar molt en la creació dels espais adequats per compartir experiències entre els diversos grups.  Tot i tractar-se d’estudiants de 3 matèries diferents i de realitzar-se les pràctiques en grups de 3, 4 o 5 persones (tot i les diferències lingüístiques, culturals i generacionals amb els supervisors) el grup va actuar i comportar-se com un sol grup, gràcies, en part, als jocs i activitats lúdiques i culturals realitzades durant la primera setmana, així com a la passió per la feina de l’equip de prop de 20 persones que van col·laborar en l’activitat, fent tasques molt diverses, de traducció simultània del català al búlgar, transportant i acompanyant al grup, preparant i supervisant les pràctiques, cuinant o fent el vídeo de l’activitat, que us encoratgem a veure en aquest enllaç.