El 9 de desembre de 2015 el Consell de Seguretat de Nacions Unides va aprovar per unanimitat la primera resolució de NNUU dedicada a la joventut, la pau i la seguretat al món, la qual cosa suposa un reconeixement històric del paper de les persones joves en la construcció de la pau. Aquesta resolució, d’obligat compliment per a tots els estats membres de les Nacions Unides, és el resultat d’anys de treball de diverses organitzacions de la societat civil, persones i institucions compromeses amb la participació activa dels joves i amb la promoció activa de la pau i els drets humans des d’una perspectiva global.

El text reconeix que les persones joves són les víctimes i no les causants dels conflictes armats, també en la seva condició de refugiats i desplaçats interns i declara que les persones joves poden exercir un paper molt important en la prevenció i solució de conflictes i que són agents clau per assegurar la sostenibilitat, la inclusió i l’èxit de qualsevol esforç pel manteniment i consolidació de la pau al món.

29357165783_c12fb83e09_oLa resolució no es limita a declarar que la seva participació en els processos de pau pot contribuir significativament al manteniment i la promoció de la pau i la seguretat internacionals, sinó, també, remarca la importància que té identificar i tractar els impactes socials, econòmics, polítics, culturals i religiosos que té l’exclusió, la intolerància i la violència extremista, com a generadors del terrorisme i els conflictes armats, remarcant la necessitat de protegir a la joventut en situacions de conflicte i post conflicte. Segons el text, la protecció dels civils en els conflictes armats és un aspecte important de qualsevol estratègia global per resoldre els conflictes i construir la pau.

Les NNUU, compromeses en la promoció de la Cultura de pau i en el reconeixement i protecció dels drets humans, entenen la pau no com l’absència de guerra sinó com la creació de les condicions per a una pau duradora i sostenible i, per això, la resolució enumera a la violència estructural i a les discriminacions com a causes de la guerra, mostrant amb això un exemple de per què la resolució és aplicable i necessària a tot el món i no només en els (aproximadament 70) països on ara mateix existeix una guerra o conflicte armat. El text afirma que la població juvenil pot contribuir a la pau duradora i la prosperitat econòmica si les polítiques inclusives estan en el seu lloc i encoratja als Estats Membres a considerar un enfocament comú per a un desenvolupament inclusiu, com a element clau per a la prevenció de conflictes.

La resolució enfoca la qüestió des de 5 perspectives: Participació; Protecció; Prevenció; Reconciliació i Reinserció i Construcció d’associacions i no es dirigeix exclusivament a les institucions públiques governamentals, sinó també a totes les persones i institucions que, en funció del context, han d’afavorir la participació activa de les persones joves en la creació d’entitats i plataformes que els permetin defensar els seus interessos, expressar-se i actuar, també en la construcció d’una pau duradora en les seves comunitats.

29985165555_3ae51b7def_oLa posada en pràctica de la resolució ha de servir per fer possible i reforçar el suport institucional a la participació de persones joves als espais públics, en els mecanismes, processos, organitzacions i institucions que defensen i representen els seus interessos; així mateix, ha de suposar un major respatller institucional a les diferents organitzacions, xarxes i estructures que fan possible que les persones joves puguin participar activament en els processos de debat, reflexió, consulta i decisió i, en funció de cada context, insistim, ha d’afavorir la creació de noves entitats i iniciatives juvenils. Aquí poden accedir al text oficial de la resolució (en anglès) i al document normatiu.

La resolució ha estat el resultat dels esforços de moltes organitzacions i persones i suposa un èxit històric per UNOY – United Network of Young Peacebuilders, entitat que ha comptat amb el suport d’altres organitzacions internacionals, tals com “World Vision Youth“, “Search for Common Ground” o “Global Network of Women Peacebuilders“, d’altres agències de les NNUU, d’organismes multilaterals i d’estats, com el Regne de Jordània, amfitrió del Fòrum Global Juvenil sobre Pau i Seguretat (celebrat en Amman, a l’agost de 2015) i membre del Consell de Seguretat de NNUU que va proposar aquesta resolució.

La FCV s’enorgulleix d’haver estat l’única entitat de Catalunya ( i d’ Espanya) que ha format part d’aquest procés: concretament, Meghann Villanueva, ex-responsable del programa “Clam per la Pau” i Romeral Ortiz, ex col·laboradora de la FCV, han format part de l’equip d’incidència de UNOY, participat en les missions davant les NNUU, així com en el fòrum global de Jordània, aportant amb això el nostre gra de sorra a aconseguir aquest assoliment històric i d’abast global per a l’actual i futures generacions de joves.