Youthquake II – Centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del projecte: Youthquake II – Centre

Organització d’acollida: Biblioteca Mozzi-Borgetti 

Vacants: 1

Breu descripció:

Youthquake II, a través de les diferents accions proposades i la implicació de 50 voluntari/es de la UE, pretén potenciar les zones internes i marginals, rurals i urbanes del centre d’Itàlia mitjançant accions concretes de solidaritat i voluntariat per tal de promoure itineraris de ciutadania activa per a joves i adults d’aquestes àrees, des d’una perspectiva local i internacional.

L’organització d’acollida d’aquesta mobilitat és el municipi de Macerata, i la persona seleccionada donarà suport a les activitats de la Biblioteca Mozzi-Borgetti, que col·labora amb escoles i escoles bressol del municipi. 

Tasques concretes

  • Suport al personal de la biblioteca
  • Realització d’activitats a les escoles bressol locals de Macerata, en col·laboració amb la biblioteca
  • Tallers sobre interculturalitat, inclusió i arts plàstiques (s’adapta a les competencies de la persona seleccionada)
  • Classes d’italià, 
  • Activitats amb l’associació ESN de Macerata dissenyades amb iniciativa de les persones seleccionades amb suport de l’equip.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat