Youth Movement for Intercultural Dialogue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan? Del 21 al 29 de Març del 2022 

A on? Petrohan Pass, Bulgaria

Entitat d’acollida: International Foundation for Y-PEER Development

Número de participants: 4 + 1 cap de grup

Breu resum: 

El projecte reunirà un grup de 25 joves de diferents països, amb diferents socials, econòmics, culturals antecedents i diferents situacions de vida, per tal de crear a espai d’intercanvi intercultural i aprenentatge mutu. 

Objectius del programa: 

El principal objectiu és crear una plataforma per informar i conscienciar les persones joves, especialment  els col·lectius en situació de vulnerabilitat, qüestions relacionades amb la inclusió, la diversitat, la cohesió social i la integració mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats, coneixements i actituds. De la mateixa manera, els vol inspirar a els/les joves a prendre partit i intercanviar bones pràctiques amb el grup per tal de promoure el seu empoderament i implicació en les seves respectives comunitats locals. Tanmateix es vol encoratjar a joves amb antecedents migrants o en situació de refugi per tal de que participin en campanyes de incidència i accions relacionades amb la promoció d’una ciutadania activa per incentivar la participació de les persones joves. 

Qui pot participar? 

A l’intercanvi poden participar persones joves residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys (la persona cap de grup no té límit d’edat), i que els interessi el tema i objectius de l’intercanvi. La motivació i ganes de la persona participant també es tindran en compte ja que considerem que sóc eines clau per a l’esperiència.

Es prioritzarà l’incripció de persones joves amb antecedents migrants o en situación de refugi tenitn enc omte la temática del projecte.

Què cal fer per participar? 

Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles (4+1) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€.La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació la qual també és obligatòria.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.