Youth for Future

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 13 al 21 d’octubre del 2021, Palermo, Itàlia  

Entitat d’acollida: HRYO

Número de participants: 7+1 cap de grup

Breu resum:

H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization és una organització no governamental sense ànim de lucre fundada a Palerm el 2009 amb l’objectiu de reforçar els drets humans a nivell local i mundial.

El projecte Youth for Future tracta un tema especialment rellevant entre les persones joves: el canvi climàtic. En els darrers anys, el medi ambient ha estat sens dubte un dels temes de més actualitat i ha estat constantment ha estat en el punt central del debat.  Per aquest motiu, l’intercavni YOUTH FOR FUTURE vol treballar en accions per promoure la consciència i el compromís per protegir el medi ambient i fomentar un estil de vida sostenible.

Objectius del programa:

El projecte té com a objectius:

  • Aprofundir en el coneixement sobre el canvi climàtic i proporcionar eines per desenvolupar una campanya en línea realitzada directament pels i les joves per lluitar contra el canvi climàtic;
  • Crear moviments entre joves, seguint les habilitats adquirides en la campanya i defensa dels drets humans;
  • Promoure el desenvolupament d’habilitats cíviques europees i la ciutadania activa mitjançant el reforç

 de la xarxa internacional d ‘organitzacions i activistes compromesa amb la protecció del entorn.

El programa es desenvoluparà en un marc d’aprenentatge no formal i informal, que representa la essència i la metodologia de les activitats durant la setmana del projecte. Els i les participants compartiran reflexions sobre les seves experiències i hàbits mitjançant activitats centrades en l’activisme i la sensibilització.

En conclusió, per protegir i fomentar els drets humans ( entre el quals trobem el dret a l’accés a l’aigua, l’accés a menjar i l’accés a viure en un entorn segur),  l’entitat HRYO, creu fermament en els beneficis que pot aportar a la gent jove la defensa dels drets humans i l’activisme en el seu favor.

Qui pot participar?

A l’intercanvi poden participar persones joves residents a Catalunya, d’entre 18 i 25 anys (la persona cap de grup no té límit d’edat), i que els interessi el tema i objectius de l’intercanvi. És important que les persones participants tinguin domini de la llengüa anglesa.

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles (7+1) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació la qual també és obligatòria.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre l’intercanvi Youth for Future i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Fundació Bancària ‘la Caixa’.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.