Volunteering in rural Bulgaria

NOM DEL PROJECTA : 6 Months volunteering in rural Bulgaria

ORGANITZACIÓ D’ACOLLIMENT: green association

PERÍODE: 6 mesos ,data d’inici flexible

LLOC :  Stefanovo, Small villages, Festivals Bulgaria

PLACES VACANTS: 2

BREU DESCRIPCIÓ:

L’associació es va constituir al final de 2012 per un grup d’amics. Què ens connecta és l’amor a la natura en tots els seus aspectes. El nostre principal l’objectiu és promoure solucions no estàndard per a la protecció del medi ambient, i les eines que tenim utilitzar l’esforç per preservar la nostra originalitat, autenticitat i llibertat.

TASQUES DELS PARTICIPANTS:

Green Summit és un projecte de l’Associació Verda amb una mobilitat a llarg termini, rebent 6 voluntaris durant 6 mesos, que tindrà lloc al camp búlgar. La part principal de les activitats tindran lloc a la Casa Verda a Momin prohod, el nou centre social emergent de l’Associació Verda a Stefanovo i les granges associades a la regió com Venets. De tant en tant, visitaríem diferents granges i esdeveniments al camp. Els voluntaris verds poden obtenir una rica experiència en agricultura natural, treballs bàsics de construcció amb materials naturals i organitzar esdeveniments que promoguin una vida sostenible. Entre les principals activitats per assolir els nostres objectius es troben l’organització de tallers, seminaris, festivals i altres esdeveniments que aportaran una valuosa experiència als nostres voluntaris en l’àmbit de la permacultura, la construcció de comunitats i la gestió d’esdeveniments en general.

PERFIL DEL PARTICIPANT:

Entre 18 i 30 anys, vivint en un país del programa Erasmus+; amb diferents backgrounds (incloent menys oportunitats); amb diferents competències i interessos (sostenibilitat, permacultura, gestió d’esdeveniments, desenvolupament de projectes, activitats juvenils, multimèdia, etc.). La voluntat de viure en comunitat, compartir el teu temps, espai i idees personals és imprescindible!


Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/as europeus.

Què fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

33) Enviar tots dos documents a: voluntariat@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acolliment, qui farà la selecció final del/de els voluntari/as.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a:

 voluntariat@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya.

Skills

Posted on

12/01/2024