Volunteering for Peace

peacebagFrom the 12th to the 19th of December 2015, Fundació Catalunya Voluntària hosted the latest training course of the Peace Bag for EuroMed Youth network in the seaside town of Vilanova i la Geltrú, 45 km south of Barcelona.

The capacity building activity ‘Volunteering for Peace’ aims to promote peace building, conflict transformation and intercultural learning in youth work. 21 representatives of organizations from 10 different countries in the European and Mediterranean region attended this event.

infov4pKey amongst the objectives of this training course is the development and promotion of the abilities of the participating organizations to fully realize the potential of the European Voluntary Service (EVS) as a key instrument in  their work  to promote volunteering in the region and reinforce the network.

The participants in the week-long course also had the opportunity to hear from experts and share their own experiences on topics such as the implementation of awareness campaigns, the organization of workshops and discussions, the creation of new resources and products.  It also increased their capacities to encourage other young people and NGOs to participate in new initiatives of peace building by offering clear learning incentives, and by increasing the quality of the support and mentoring system available.

This meeting brought a diverse selection of experiences and viewpoints to the table with participants from Egypt, Jordan, Palestine, Lebanon, Turkey, Romania, Bulgaria, Holland, United Kingdom and Spain all set to take part.

LogoThe project took place with the support of the Erasmus+ program of the European Commission and of the Spanish National Agency.

For further information you can send an email to: projectes@catalunyavoluntaria.cat

TAKE A LOOK AT THE RESULTS OF THE TRAINING

FIND MORE INFORMATION ABOUT THE NETWORK

 

 

 

Skills

Posted on

10/10/2015

Volunteering for Peace

La Fundació Catalunya Voluntària, del 12 al 19 de desembre 2015, va ser l’entitat amfitriona de la darrera formació de la xarxa internacional ‘Peace Bag for EuroMed Youth’ (Bossa de Pau per a la Joventut Euromed), a la ciutat mediterrània de Vilanova i la Geltrú, a 45 km al sud de Barcelona.
peacebag

Es tracta d’una activitat de construcció de capacitats titulada ‘Volunteering for Peace’, amb l’objectiu d’ajudar a les entitats no lucratives i de voluntariat membres de la xarxa, a emprar les eines de l’aprenentatge intercultural i de l’educació no reglada perquè les persones joves que formen part de les entitats, desenvolupin les seves capacitats per a la construcció de la pau i per a la transformació de conflictes. En el curs van participar 21 representants d’organitzacions de 10 països de la Unió Europea i de la regió veïna del Sud i Est del mediterrani.

infov4pEls objectius del curs són ajudar a les organitzacions participants a aprofitar el potencial que té  l’acció clau 1 (KA1) Servei Voluntari Europeu (SVE) del programa Erasmus+ com a estratègia per a reforçar les activitats de la xarxa i afavorir un voluntariat per la pau entre les persones joves de la regió.

Els participants van tenir l’oportunitat d’aprendre d’experts en la matèria i compartir les seves pròpies experiències sobre temes tan rellevants com la realització de campanyes de sensibilització, l’organització de tallers i debats, la creació de nous recursos pedagògics, augmentant les seves capacitats, per encoratjar a altres joves i organitzacions no governamentals i educatives a participar en  noves iniciatives enfocades en la incorporació de l’educació per la pau en el seu dia a dia, mitjançant incentius clars d’aprenentatge i una millora de la qualitat del sistema de formació continuada, tutoria i seguiment.

El curs va oferir una gran quantitat d’experiències i punts de vista gràcies a les contribucions dels participants, directors i gestors de projectes d’ Egipte, Jordània, Palestina, Líban, Turquia, Romania, Bulgària, Holanda i Regne Unit.

LogoL’activitat es va dur a terme gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i de l’Agència Nacional Espanyola.

Per a més informació també pots adreçar-te a: projectes@catalunyavoluntaria.cat

DÓNA UN COP D’ULL ALS RESULTATS DEL CURS

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA XARXA

Skills

Posted on

07/10/2015