Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020

El projecte “Voluntariat Actiu –Estratègia Europa 2020”, és un projecte de 2 anys de durada, iniciat durant el 2015 i que ha finalitzat l’any 2016, amb l’objectiu de promoure i facilitar el Voluntariat Actiu a Catalunya.

Per fer-ho possible estava previst crear un recurs en línea anomenat “Capsa d’Eines”, senzill, accessible i fàcil d’adaptar per part d’aquelles entitats de voluntariat que volguessin millorar les seves capacitats. Es van realitzar tres sessions de formació que van tenir lloc els dies 14,21 i 28 de juny de 2016, com a primer pas per a la contrucció de l’eina mencionada.

El projecte, malauradament, no ha estat capaç d’involucrar al nombre previst d’entitats ni de realitzar totes les activitats programades, arran del baix nombre de persones inscrites en els tallers i formacions, fet que ha perjudicat l’assoliment dels compromisos adquirits, pel que fa tant al nombre d’activitats com al nombre de beneficiaris.

Aquest fet ha exigit realitzar un procés d’identificació dels obstacles, errors i límits del projecte i d’avaluació, per tal de mantenir els mateixos objectius. A més, ha permès recopilar, millorar i desenvolupar la metodologia de treball i estratègia educativa de la FCV, identificar i donar valor a una part dels seus mètodes, pràctiques i tècniques. S’han identificat una llista d’eines per la gestió de programes de voluntariat que han format part dels continguts de la formació i que formaran part dels resultats que es podran difondre l’any 2017.

Així doncs, la FCV té previst realitzar l’edició, maquetació i publicació en línia dels recursos, així com crear cursos massius i oberts en línia, en català, per donar a conèixer els continguts de la formació, la metodologia i les eines de gestió del voluntariat que la FCV empra, per a què totes les entitats i persones que tinguin interès a millorar les seves capacitats puguin accedir-hi.

El projecte ha rebut el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.