Open Youth Center “VARTAI”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Open Youth Center “VARTAI”

Hosting organization: A.C. Patria Open Youth Center “VARTAI”

Period: 01.10.2022 – 31.08.2023 

Where: Kaunas, Lithuania

Vacancy: 1

Brief description:

Actio Catholica Patria is one of the first youth activity organizations in Lithuania, The main goal of the organization is “A young individual ready to live independently”. The main goal of the Open Youth Centre “Vartai” is to provide social and safe employment services to young people (14-29) regardless of their social status. Vartai Youth Center operates an open space, where a young person can spend their free time in a safe environment (without violence, bullying, intoxication, etc.), and engage in their favorite activities (various board, outdoor and other games, creative workshops, music, etc.), implement their ideas, discuss topics of interest to them and receive emotional support and guidance as needed.

Participant tasks:

  • Volunteers priority is participating in and initiating activities of open evenings.
  • Organizing and executing activities with youngsters involvement.
  • Participating in organizations and smaller team meetings, understanding background of youth work.
  • Reflecting through everyday team evaluations.

Participant profile:

We are looking for a volunteer, who is keen to create connections with youngsters in Open Youth Center.
Creativity and reflective skills will be a tool for joining the teamwork. Also, it is a value to understand youth
work background, to be open to learn more, and be open to find ways through suggesting different activities
to build an equal and respectful connection with youngsters.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat