UNLEASH YOUR INNER ENTREPRENEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercanvi Juvenil per a joves interessades en la temàtica del projecte.

Quan? Del 19 d’agost al 26 d’agost del 2022, dies de viatge inclòs.

A on? Katowice, Polònia

Entitat d’acollida i coordinadora: FRSP

Altres països participants: Georgia, Armenia, Albania, República Txeca i Polònia.

Places disponibles: 5 + 1 cap de grup

Objectius de l’intercanvi:

– Augmentar la conscienciació i el sentit d’emprenedoria social entre els joves;

– Unir joves apassionats per l’educació, l’emprenedoria i la innovació;

– Equipar els participants amb les habilitats i els coneixements necessaris i després deixar-los saber com convertir les seves idees en plans i estratègies de negoci viables;

– Ser emprenedors més competents, que entenguin com presentar els productes de manera més eficient i prenguin més consciència dels factors clau que configuren el mercat laboral al segle XXI;

– Promoure la tolerància, el sentit d’igualtat i la solidaritat, treballant en un entorn multicultural i gestionar equips culturalment diversos;

– Proporcionar als joves emprenedors eines que els ajudin a contribuir al creixement econòmic dels seus països i a millorar la qualitat de les oportunitats laborals a les seves societats;

– Permetre que els participants superin la por al fracàs i millorin la seva actitud positiva envers el mercat laboral. 

Qui pot participar?

Al curs poden participar una persona resident a Catalunya, major de 18 anys, amb un bon coneixement de l’anglès amb el següent perfil:

-responsable d’una entitat juvenil, grup, consell, agrupació o assemblea juvenil;

– treballador/as juvenil, educador/a, formador/a,professor/a; 

– persona jove que forma part d’una entitat.

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles (4+1) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet. El pressupost del viatge internacional és de 275€.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€.La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació la qual també és obligatòria.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.