Transformers: Age of Youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates: del 14 al 17 d’octubre 2022, dies de viatge inclosos. 

A on: A Peja, Kosovo

Entitats participants: Union of Youth Workers (Macedònia del Nord), Beyond Barriers (Albània), Udruga Studio B (Croàcia), Mlad Info International (Polònia), Centre Cultural de Kaunas (Lituània), Balkan Idea – Novi Sad (Sèrbia) i la Fundació Catalunya Voluntària.

Entitat d’acollida: Lens-Kosovo.

Nombre de participants: 25

Places disponibles: 2

Breu descripció: 

Un hackathon és una trobada de programadors en la qual es cerca, mitjançant el treball col·laboratiu, donar una resposta a un repte o problema en un temps rècord en forma d’un prototip per a la creació d’un producte, servei o model de negoci. 

L’activitat gira al voltant de trobar solucions digitals, originals i innovadores, a les necessitats de reconciliació i de prevenció de conflictes entre comunitats.

Els reptes que cal resoldre estan relacionats a les necessitats d’afavorir la coexistència pacífica, i promoure la pau, així com afavorir la participació de les persones joves en noves iniciatives socials, culturals i de prevenció de conflictes.

A la trobada hi haurà espai per conèixer a la resta del grup i la seva trajectòria, experts en el treball amb joves i l’ús de les tecnologies digitals, així com per conèixer i fer ús de diverses eines digitals per l’organització d’activitats de formació i d’intercanvi, en l’espai local, nacional, europeu i internacional.

Objectius:

El hackathon aspira a crear noves eines i recursos digitals al servei d’altres entitats i grups informals de joves, pensant sobretot en els reptes per a la coexistència entre grups de persones i comunitats confrontades, així com amb dificultats d’inclusió i participació social.

El grup haurà de presentar les seves creacions davant d’un jurat, que seleccionarà aquelles 3 eines que siguin més factibles per desenvolupar un producte funcional, que rebran el suport d’experts i un recolzament per a la promoció i distribució.

L’activitat és una oportunitat pel desenvolupament de competències digitals i aspira a reforçar les capacitats de tot el grup de participants i de les entitats juvenils participants, mitjançant l’intercanvi de propostes, experiències i l’aprenentatge entre iguals.

Les activitats del curs permetran el desenvolupament de competències interculturals, de treball en equip i lingüístiques.

Qui pot participar?

En aquesta activitat poden participar persones residents a Catalunya, majors de 18 anys, amb un bon coneixement de l’anglès i  amb el següent perfil:

  • programador/a.
  • expert/a informàtic.
  • expert/a en l’ús de tecnologies digitals i xarxes socials.

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció en aquest enllaç no més tard del 23 de setembre (!).

Un cop feta la fitxa, us recomanem enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat amb l’assumpte ‘Hackathon Transformers’, el teu nom complet i número de telèfon mòbil.

Donat el límit de places disponibles i la proximitat de l’activitat recomanem completar la fitxa i enviar aquest correu com més aviat millor. Ens reservem el dret de tancar el registre abans del termini fixat.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una sessió informativa en línia, la participació en la qual és obligatòria.

Important: Les persones seleccionades són responsables de realitzar la compra dels seus títols de transport fins a Pristina o fins a Skopje (aeroports internacionals més pròxims a Peja). 

Els organitzadors realitzaran el reemborsament del preu del viatge fins un import màxim. Si la despesa del viatge supera aquest import, la persona seleccionada ha d’assumir la diferència.  

La quota de participació en l’activitat és de 50€. En cas no poder realitzar el pagament de la quota, cal comunicar-ho com més aviat millor, explicant els motius.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’activitat estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

En finalitzar l’activitat, els participants rebran el certificat Youthpass amb la descripció dels aprenentatges i competències desenvolupades.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre el curs i com participar, no dubteu en enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat  (Lluc)