The Power of Theatre

Títol del projecte:  The Power of Theatre

Organització d’acollida: Fundació Catalunya Voluntària

Durada del projecte: 2 al 10 d’agost 2021

A on: Cornellana, Lleida

Vacants: 5

Breu descripció:

L’objectiu del projecte és integrar i utilitzar la metodologia del teatre social, com a enfocament educatiu no formal, per al desenvolupament de les competències clau i rellevants dels joves.

Objectius:

  • Introduir els valors i principis de l’enfocament del teatre social a l’educació i l’empoderament juvenil.
  • Crear un espai on els participants puguin aprendre i practicar la metodologia dels teatres socials, com ara el teatre fòrum, la improvisació i el teatre físic.
  • Utilitzar les arts escèniques com a alternativa a les tecnologies per comunicar-se, reflexionar, aprendre i relacionar-se.
  • Promoure el desenvolupament de competències, habilitats i aptituds dels participants a través de l’educació no formal.
  • Promoure la ciutadania activa, la consciència europea, la inclusió social i la tolerància.
  • Promoure la cooperació entre socis i participants en el camp del treball juvenil i en el marc del programa Erasmus +.

A l’intercanvi també participaran joves de Bulgària, Croàcia, Itàlia, Romania i Polònia.

Qui pot participar?

A l’intercanvi poden participar persones joves residents a Catalunya, d’entre 18 i 25 anys, i que els interessi el tema i objectius de l’intercanvi. 

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles (4+1) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi, i rebran confirmació per email. 

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.