The Green Project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DEL PROJECTE: The Green Project

ORGANITZACIÓ D’ACOLLIDA: Associació “Fòrum Professional per a l’Educació”, a col·laboració amb l’Institut de Mineralogia i Cristal·lografia de la Acadèmia Búlgara de Ciències “Professional Forum for Education”

PERÍODE: Gener 2023 – juny 2023 (6 mesos) o Juliol 2023 – desembre 2023 (6 mesos)

LLOC:  Sofia, Bulgària

PLACES VACANTS: 4

BREU DESCRIPCIÓ:

“The Green Project” està finançat pel Cos Europeu de Solidaritat, una iniciativa de la Unió Europea que crea oportunitats perquè els joves siguin voluntaris o treballar en projectes al seu propi país o a l’estranger que beneficiïn comunitats i persones de tot Europa. El voluntari contribuirà al Projecte Verd mitjançant l’organització d’activitats destinades a promoure la sostenibilitat mediambiental i l’ús conscient dels mitjans digitals, la renovació d’espais públics, el suport al treball habitual de l’organització d’acollida, la promoció del diàleg intercultural i el voluntariat i les oportunitats de mobilitat a Europa i a l’estranger. 

TASQUES DELS PARTICIPANTS:

Durant la teva experiència de voluntariat, participaràs en les activitats següents:

– Organitzar activitats i esdeveniments en línia i offline per a joves de 14-30 anys, per promoure la sostenibilitat mediambiental i les pràctiques ecològiques com la jardineria urbana i el compostatge, el reciclatge i l’upcycling. Ser consumidors responsables, passar temps a la natura, etc.

– Promoure STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) de manera interactiva entre els joves (geografia, química, geologia, etc.).

Això es farà en cooperació amb l’Acadèmia Búlgara de Ciències, fins i tot mitjançant excursions a la natura.

– Participar en la millora o la renovació de zones públiques en mal estat: escoles, parcs, universitats, instituts, etc.

– Organitzar activitats relacionades amb l’ús saludable i conscient dels mitjans digitals, minimitzant-ne els efectes negatius i assegurant que els adolescents i joves siguin conscients de la importància del seu benestar i resiliència digital.

– Donar suport al treball regular de l’organització d’acolliment, promoure el diàleg intercultural, el voluntariat i les oportunitats de mobilitat a Europa i fora d’aquesta

PERFIL DEL PARTICIPANT:

Resident de la Unió Europea

Entre 18 i 30 anys

Posseir un bon domini de l’anglès (capacitat d’entendre clarament i comunicar-se amb altres en anglès)

Tenir coneixements bàsics i experiència en l’ús de diferents eines digitals com ara Zoom, Google Meet, etc.); es valoraran els coneixements de disseny i edició de vídeo

Demostrar capacitat per apreciar les variacions de l’experiència humana i les identitats personals, incloent-hi: edat, ingressos, raça, ètnia, religió, credo, identitat de gènere, orientació sexual, discapacitat i regió geogràfica d’origen

Capaç d’involucrar un grup en un procés educatiu, apreciar un model interactiu d’aprenentatge, crear un entorn còmode, transmetre informació precisa, intervindre en els conflictes i comprendre la dinàmica del grup

Disposat a exercir el paper en totes les fases del projecte, ser responsable de transferir més coneixements i habilitats a altres joves del país.

Per sol·licitar-ho:

Si us plau, ompliu el formulari de sol·licitud al següent enllaç:

https://forms.gle/VMhxkqcMK1r3TnsdA 

𝐄𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐡𝐞𝐫𝐞:

https://drive.google.com/file/d/1Opl8HiLX0di2scEsG3o7PnijaaehQcX3/view?usp=sharing 

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Gràcies.