The future is Non-Violence 2

Títol del projecte: THE FUTURE IS NONVIOLENCE 2

Organització d’acollida:  CASA PER LA PACE MILANO (http://www.casaperlapacemilano.it/)

Durada del projecte: 12 mesos – 07.09.2020 al 07.09.2021

On: Milà,Itàlia

Vacants: 1 voluntari/a

CASA PER LA PACE MILANO

 Casa per la PaceMilano (Casa per la Pau): És una associació d’associacions, la qual va néixer el 2000, de la trobada de diverses organitzacions locals ja afectades, amb dècades d’experiència en el camp de la promoció de la pau i la solució no violenta de conflictes l’associació promou la pau com “cultura de la no violència”, que concep els conflictes com un element natural de les relacions socials i busca formes creatives de gestió i conversió en un recurs per a un canvi, així com per evitar la seva degeneració.

Aquesta associació, dóna prioritat a la valorització de les diferències (culturals, ideològiques, religioses, ètniques, sexuals) va considerar també com un instrument de lluita política. L’associació ‘Casa per la pau’, s’estableix com un lloc obert a tothom i que pot ser un punt de referència estable i visible sobre temes de no violència, antimilitarisme i interculturalitat.

Breu descripció i tasques concretes:

Les tasques que la persona voluntària haurà de dur a terme seran diverses. En aquest projecte es demanen també els següents requisits:

Habilitats informàtiques (Word, Excel, xarxes socials, Photoshop), tenir nocions en l’àmbit de el disseny (wordpress, disseny gràfic) interès en l’art (pintura, cal·ligrafia, artesania), dur a terme tasques relacionades amb el teatre social, persona a la qual li agradi la música (cantar, memòria de lletres, tocar instruments, jugar davant de les persones), administrar grups de persones, nens i adults (activitats-jocs), la cura de nens i alhora interessar-se en la no violència, ecologia, consum responsable i multi culturalisme.

Es requereix:

– Anglès mitjà i un nivell bàsic d’idioma italià

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

 Que cal fer per participar?

 1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.