Teacher’s assistant in an alternative school in Austria

ORGANITZACIÓ D’ACOLLIMENT: Private School “Sonnenhaus”

PERÍODE: 4.5 mesos (Des de març fins a mitjan juliol de 2024)

LLOC:  Leibnitz, Àustria

BREU DESCRIPCIÓ:

Escola Privada “Sonnenhaus” ofereix una educació alternativa per a nens de 6 a 14 anys, basada en els principis de l’educació progressiva, Montessori i la comunicació no violenta. Donem suport i guia als nens en el seu camí per esdevenir persones responsables, segures de si mateixes i obertes d’esperit. 60 nens assisteixen a la nostra escola. L’escola integra estretament voluntaris en la feina diària i la comunitat. Busquem un voluntari interessat en pedagogia, que li agradi treballar amb nens, i que sigui capaç d’ajudar els mestres durant les classes i en les activitats extraescolars.

TASQUES DEL PARTICIPANT

Dos voluntaris donen suport als professors a les aules. El treball diari a l’escola té grups de projectes, que treballen de manera autònoma però estan guiats pel professorat.

PERFIL DEL PARTICIPANT

Cerquem un voluntari o voluntària entre 18 i 30 anys amb interès en pedagogia, que estimi treballar amb nens, sigui capaç d’ajudar els mestres durant les classes i en les activitats extracurriculars. Requisits: ser responsable i estar motivat per ajudar els estudiants i col·laborar amb els mestres; ment oberta, actiu/iva, amb iniciativa; capacitat per relacionar-se amb nens de diferents edats i orígens socials; interès en la pedagogia alternativa; habilitats específiques en arts, música, artesania i esport.

Què fer per participar?

Enviar el teu currículum i una carta de motivació, i explica com podries ajudar la comunitat escolar. Acceptem documents en format Word o PDF.

Enviar tots dos documents a: voluntariat@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acolliment, qui farà la selecció final del/de els voluntari/as.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a:voluntariat@catalunyavoluntaria.cat

Skills

Posted on

12/02/2024