Strengthening our Communities

On: Bosc de Dean, Regne Unit

Quan: Del 2 a l’11 de març del 2020

Entitat d’acollida: Asha Centre

Número de participants: 4

Breu resum:
Rites of Passage és un projecte que inclou tres formacions, i que vol donar suport al viatge del/la participant cap a la maduresa mitjançant la saviesa antiga i el patrimoni cultural compartit, oferint metodologies pràctiques per al “camí de la vida”. Es busca apoderar una generació de líders de la comunitat dotant als treballadors i treballadores juvenils participants, d’eines creatives pel lideratge rigorós i pràctic. Es parlarà de l’autonomia abordant els problemes contemporanis: una manca de l’orientació de les generacions adultes, un pessimisme creixent sobre la vida adulta, la lluita per trobar propòsits en un moment crisi i, per a molts, un marc espiritual absent.

Objectius del programa:
S’estudiarà i aprendrà sobre:
– Principis etnogràfics i història dels rituals
– Biografia pròpia i col·lectiva
– Els arquetips de Joseph Campbell “Viatge de l’heroi” i els arquetips de Carl Jung
– Ritus d’iniciació per l’adolescència
– L’escolta activa i la pràctica de l’empatia
– Poesia per a l’expressió personal

El curs utilitzarà mètodes d’educació no formal incloent presentacions, treballs en grup i jocs. S’estimularà la participació activa, en el disseny del projecte, el desenvolupament i la realització.
Es proporcionarà un kit d’eines i es demanarà a les persones participants que facin difusió dels resultats a la seva comunitat local.

Qui pot participar?
Al curs poden participar totes les persones residents a Catalunya, majors de 18 anys, que siguin o hagin estat líders i treballadors juvenils, membres d’ONG, voluntaris/es en ONG que treballen amb joves, interessats en el tema del curs. Cal tenir un nivell mitjà-alt d’anglès (llengua oficial del curs) que permeti comunicar-se amb els altres participants durant el curs.

Què cal fer per participar? Completa el formulari d’inscripció com a participant.

Donat el límit de places disponibles (4) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar al curs, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet. Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el curs estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.
L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del 80% del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia del programa) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada. Els/les participants, han d’assumir el 20% restant.

En finalitzar el projecte, els participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas pel curs de formació.

Per a més informació sobre el curs i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).