La Strada

Organització d’acollida: La Strada

Durada del projecte: Del mes de març al mes de juliol 2021. 5 mesos.

A on: Medicina, Itàlia

Vacants: 1 voluntari/a

Breu descripció:

Medicina és un petit municipi de la província de Bolonya. L’associació La Strada fa 15 anys que treballa a Medicina en l’àmbit social, especialment per ajudar la infància en risc d’exlusió social. El treball desenvolupat s’ha anat ampliant, incloent especialment joves i adults immigrants. Les activitats comencen cada tarda de manera indiviual i personalitzada per donar suport  als nois i noies informats per l’escola i els serveis socials locals.

Les activitats inclouen espais educatius i d’entreteniment amb temes diversos que es desenvolupen durant tot l’any. L’associació també ajuda a l’aprenentatge d’italià per les persones migrants que han arribat recentment al país, i es va iniciar un punt d’informació sobre la recerca de feina i altres qüestions burocràtiques.

La Strada també realitza un curs sobre educació intercultural i per a la pau amb col·laboració amb professors i escoles locals. Els principals temes tractats són: educació per a la pau, visites a Fossoli i Monte Sole, immigració i nord-sud, relacions al món, deute extern, comerç igualitari i just, islam i cristianisme a història i avui. La Strada també organitza cinefòrums periòdics on reflexionar determinats temes (odi racial, bullying, sexualitat, amistat…), tallers artístics, viatges, etc.

Impacte local: les activitats estan destinades a reduir el risc d’exclusió social o desavantatge i aconseguir la reinserció d’aquest poble. Per a això, La Strada col·labora amb institucions locals (ajuntament, serveis socials, escoles i altres) organitzacions).

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.