We are all Storytellers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan? Del 10 al 18 de Juny del 2022

A on? Petrohan Pass, Bulgaria

Entitat d’acollida: International Foundation for Y-PEER Development

Número de participants: 3

Breu resum:

L’objectiu general del projecte és potenciar les capacitats dels educadors/res i treballadors/res juvenils de Bulgària, Itàlia, Macedònia del Nord, Romania, Croàcia, Suècia, Portugal, Polònia i Espanya per oferir una dinàmica efectiva per a joves mitjançant la representació de contes sobre temes relacionats amb drets humans, ciutadania activa i implicació juvenil, amb atenció a la participació significativa dels joves en els processos de presa de decisions i compromís cívic en general.

S’espera que les persones participants es familiaritzin amb diversos aspectes eines educatives no formals relacionades amb la narració i la narrativa pública, i així treballar en xarxa i participar en un intens diàleg intercultural, intercanvi de idees i bones pràctiques.

Objectius:

  • Els treballadors juvenils participants adquireixin coneixements i habilitats per produir eficaçment històries interactives que tractin temes diversos, com ara: drets humans, ciutadania activa i la participació dels joves, centrant-se en la participació significativa dels joves processos de presa de decisions i compromís cívic general;
  • Desenvolupar les habilitats rellevants perquè els treballadors i treballadores juvenils esdevinguin narradors capaços de dirigir debats en profunditat amb l’audiència i transmissió de missatges específics;
  • Proporcionar a les treballadores de joventut eines concretes relacionades amb la narració com a tècnica i enfocament per promoure els valors europeus;
  • Crear una entesa comú entre les treballadores juvenils sobre com crear una opció adequada missatges educatius i complir amb els objectius educatius a través dels contes;
  • Utilitzar un enfocament integral i holístic per tal de formar les treballadores juvenils per utilitzar diferents eines relacionades amb la narració d’històries amb els seus públics objectiu i oferir-los una oportunitat explorar diferents maneres d’organitzar les activitats de narració de contes, utilitzant la narració digital, explorant valors i actituds, connectant la narració amb altres educacions no formals mètodes, utilitzant tècniques de narrativa pública, materials visuals, jocs de rol, estudis de casos, etc.

Qui pot participar?

A la formació poden participar persones joves residents a Catalunya, majors de 18 anys, que tinguin experiencia treballant amb gent jove, com per exemple organitzacions juvenils, CAU, ESPLAIS i tot tipos d’espais de dinamització juvenil. És important que les persones participants estiguin motivades per la temática de a formació i els interessi aprendre i ser pro-actives al llarg del projecte.

Què cal fer per participar?

Completar el formulari d’inscripció com a participant 

Donat el límit de places disponibles (3) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar a l’intercanvi juvenil. Només s’informaran a les persones seleccionades entre 8 i 4 setmanes abans del projecte. En la reunió de preparació rebrán l’informació per a la compra del bitllet.

Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant l’intercanvi estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada. El reemborsament es pot fer efectiu fins a tres mesos després de la finalització del projecte.

En finalitzar el projecte, els i les participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas per l’intercanvi juvenil. Per part de la FCV els i les persones participants assistiran a una trobada d’avaluació la qual també és obligatòria.

Els i les participants són conscients de la situació sanitària actual i es comprometen a seguir les normes sanitàries del país d’acollida. Prèviament a la sortida també caldrà que els i les participants presentin una prova PCR negativa en cas que el país d’acollida ho requereixi. La FCV recomana fermament que totes les persones participants contractin una assegurança en cas de contagi per Covid19 específicament. Tan la prova PCR com l’assegurança són despeses no cobertes per el programa ERASMUS+.

Per a més informació sobre l’intercanvi i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a dinamitzacio@catalunyavoluntaria.cat (Elena).

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.