Cross Border Education –  A step to a Career

Títol del projecte:  Cross Border Education –  A step to a Career

Organització coordinadora: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Organització d’acollida: Powiatowy Zespol Nr 4 Szkol Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oswiecimiu 

Durada del projecte: 10 mesos. Data d’inici flexible.

A on: Oświęcim, Polònia

Vacants: 1 voluntari/a

Breu descripció:

L’institut PZ4SEG, juntament amb FRSP, amb l’ajuda de voluntaris europeus, volen influir en la imatge positiva de l’escola i el sistema educatiu amb perfil tècnic i professional. PZ4SEG és una escola de formació professional i tècnica.

Amb l’ajuda de diverses activitats, utilitzant l’educació no reglada, volen promoure l’aprenentatge a través de l’acció i la pràctica. Promoure l’ensenyament del treball en grup, la creativitat, la independència i la responsabilitat de les decisions. El mercat necessita que les persones estiguin obertes a les innovacions i estiguin preparades per a l’aprenentatge permanent. En la carrera professional, avui necessitem guanyar noves competències constantment.

Volen involucrar voluntari/es estranger/es per activar la joventut local (no només els alumnes sinó la comunitat local), obrir-los a la cooperació internacional, , i també a les activitats locals. Gràcies al projecte es crearà un espai per obtenir experiència, desenvolupament personal dels joves, permetre el multilingüisme i l’educació intercultural. 

Tasques concretes:

– Millorar i ampliar les habilitats lingüístiques dels estudiants. Preparació lingüística dels joves per a viatges estrangers, intercanvis de joves, formació, treball en xarxa d’àmbit del turisme, internacional, etc. a través de tàndem d’idiomes, role-playing, etc.)

– Activitats culturals com tallers culinaris, presentació del país d’origen de la persona voluntària, esdeveniments a les escoles, suport a l’organització de concerts benèfics,  organització de Jornada Europea a l’escola.

– Activitats per la preparació per entrar al mercat laboral: Presentació d’un visitant / turista típic d’un determinat país: simulacions, escenes genèriques; presentant formes de treball atractives, per exemple: dinamitzador. Preparació per pràctiques estrangeres. Escriure una CV / carta de presentació adequada; com preparar-se per a entrevistes de treball, etc.

– Liderar les Euroclubs i el Volunteer Club:

  • Realització de tallers (sobre tolerància, interculturalitat, drets humans, democràcia, etc.);
  • Activitats extraescolars (clubs d’idiomes, activitats esportives i de ball, clubs literaris o artístics);

– Executar un punt d’informació connectat amb el Club Juvenil on els joves discutiran temes com: actitud davant la integració europea, situació sociopolítica a Europa; tolerància; sistemes educatius i oportunitats per a joves…

– Promoció del programa Erasmus +: presentacions, articles, blogs, etc.

– Crear iniciatives pròpies, planificar i organitzar mini-projectes / accions que es puguin implementar localment, en funció de les necessitats definides per la comunitat local i el/la voluntari/a.

– Animació de la comunitat local: nits de jocs de taula, club d’idiomes per a gent gran, nits culturals, etc.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.