Stay Human 4

Breu resum:

Stay Human és la quarta edició del programa d’educació de drets humans organitzat per The Youth Company. Aquest intercanvi és la segona part d’un projecte que té com a objectiu crear una xarxa de joves que siguin actius i actives en els drets humans. L’objectiu d’aquest intercanvi és fer ús de les eines apreses fins ara, i crear un programa sobre drets humans participatiu, col·laboratiu, i que pugui apoderar joves en l’àmbit que no han tingut mai contacte amb els drets humans.  

Objectius del programa:

  • Introduir el tema dels drets humans a joves que puguin estar interessat/des en la temàtica
  • Mostrar com es diferencien els problemes de drets humans a nivell local i comprendre millor els aspectes històrics i geogràfics del DDHH;
  • Sensibilitzar els i les joves en l’àmbit dels DDHH i estimular els i les participants a desenvolupar un paper actiu en la defensa dels DDHH en el seu entorn;
  • Donar suport als i les joves i a les entitats sòcies per transformar la teoria en pràctica;
  • Aprendre eines i mètodes que poden ser útils per l’acció local (incidència, activisme, educació, etc.;
  • Endinsar-se en el tema del gènere dins de l’àmbit dels drets humans.

Qui pot participar?

Poden participar totes aquelles persones residents a Catalunya, d’entre 18 a 25 anys, interessades en el tema de l’intercanvi. S’ha de tenir un nivell d’anglès suficient per poder comunicar-se i participar activament en el conjunt d’activitats proposades.

Què cal fer per participar?

  1. Completar el formulari d’inscripció com a participant o com a cap de grup

Donat el límit de places disponibles (5) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.

Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és obligatòria per poder participar al curs, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet. Un cop realitzada la compra del seu bitllet, les persones seleccionades han de fer efectiu el pagament d’una quota de participació de 50€. La FCV fa excepció de la quota de participació amb aquelles persones que realment ho necessiten. Si és el teu cas, no dubtis en comentar-nos-ho.

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el curs estan cobertes per l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert per la guia del programa) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.

En finalitzar el projecte, els participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas pel curs de formació.

Per a més informació sobre el curs i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a info@catalunyavoluntaria.cat (Ana Maria).  

Amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.