Sociocultural projects for integration of migrated people

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Sociocultural projects for integration of migrated people

Hosting organization: JUKUS – Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport

Period: 01.10.2022 – 30.06.2023 (flexible)

Where: Graz, Austria

Vacancy: 1

Brief description:

Association JUKUS is specialized in supporting youth, culture & sports. Since 12 years, JUKUS has contributed to the establishment of intercultural and socio-cultural activities in the area of Graz & Styria. Our idea: living together of different cultural identities is not a contradiction, we want to emphasize the positive aspects of a diverse society. Our goal is to raise public awareness for collectiveness and common interests. Our activities are focused on equal-treatment and non-discrimination. We look for a volunteer who supports our culture and media projects, related to migration and integration. Therefore, interest in these topics and some knowledge social media, photography, videomaking is an asset. Also, a volunteer can support us in events, library and office management.

Participant profile:

  • Aged between 18 to 30 years
  • Soft skills: openness, communication, proactivity, self-organisation, respect
  • Interest in intercultural activities, events management, but also could help in our daily office tasks, take care of our library

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat