Social Volunteers in Timisoara

Títol del projecte: Social Volunteers in Timisoara

Organització d’acollida:  The Association of Practitioners and Specialists in Social Economy(APSES)

Durada del projecte: 12 mesos. Data d’inici flexible.

*O per començar el més aviat possible. La data exacta es pactarà amb l’entitat d’acollida.

A on:  Timisoara, Romania

Vacants: 2 participants

Sobre el projecte:

Amb aquest projecte es vol iniciar un conjunt d’activitats innovadores que promourà el treball voluntari i la solidaritat entre els joves dels barris de Kuntz i Plopi de Timisoara i entre els ciutadans de la nostra ciutat.

L’objectiu del projecte és fomentar el treball voluntari i la solidaritat i al mateix temps, per augmentar les possibilitats d’obtenir un lloc de treball per a la web voluntaris joves i evitar que els nens abandonin l’escola dos barris desavantatges de Timisoara Plopi i Kuntz, les escoles 1 i 3 i l’escola secundària Shakespeare.

Durant el voluntariat les persones participants:

o Aprendran més sobre les cultures d’altres països

o Milloraran les competències en llengua estrangera: aprendran a parlar romanès i milloraran el seu anglès

o Aprendran a organitzar campanyes, a crear butlletins, a organitzar informació campanyes

o Aprendran a redactar informes per fer promoció en línia i fer ús de cara diferents materials de PR i mitjans de comunicació social

o Aprendran més sobre la pedagogia i la metodologia de l’educació no formal

o Els voluntaris/es coneixeran més informació sobre l’ESC i altres programes europeus i oportunitats de voluntariat

o Milloraran les seves competències en comunicació i treball en equip mitjançant la seva participació totes les activitats del projecte

o Els voluntaris/es desenvoluparan el seu esperit emprenedor i esperit cívic, havent-ho de fer desenvolupar activitats que promoguin la implicació cívica de manera innovadora

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat  especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.