Social Care for Children with Disabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Social Care for Children with Disabilities

Hosting organization: KAUNAS DISTRICT SOCIAL SERVICES CENTER

Period: 01.10.2022 – 31.08.2023 

Where: Kaunas, Lithuania

Vacancy: 1

Brief description:

The center was founded in order to help to fulfill the needs of children with disabilities and their families. The
recipients of our services are children from 7 to 18 years old with mental disabilities, physical and complex
disabilities, psychological development disorders (except for mental health problems) and their families.
During the day children with disability are assisted by employees: doing sport, simple art works and daily
duties together, learning new things. Our aim is to focus on enriching the children’s lives, building upon their
skills, knowledge, emotions and unique abilities and strengths.

Participant tasks:

  • The communication with children based on working together
  • Assistance with outdoor activities
  • Assistance with the daily routine (e.g. taking care of children who have movement disability, assistance with gettingready for going outside, ect.).
  • Bringing and implement new ideas in our centerports/arts/science/other projects;

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat