Casa Santa Chiara

Organització d’acollida: Casa Santa Chiara

Durada del projecte: Inici al mes de maig 2021 i per 10 mesos.

A on: Bolonya, Itàlia

Vacants: 1 voluntari/a

Breu descripció:

El Centre de diversitat funcional Santa Chiara es troba físicament a Bolonya, però té diferents espais fora de la ciutat on es podran fer diferents activitats. Es demana que la persona tingui una mica d’experiència amb el col·lectiu, i tingui un mínim d’italià o alta motivació per aprendre l’idioma.

Els i les voluntàries participaran majoritàriament en les activitats de socialització i integració per als usuaris. Aquestes activitats poden ser de recreació social i lúdica al mateix centre, i la participació en les iniciatives promogudes pel territori. A més, s’espera que la persona voluntària, conjuntament amb els membres del personal, participi en algunes activitats comunes diàries (tallers, activitat física, activitats externes i esdeveniments especials, excursions…)

De forma conjunta amb les altres persones voluntàries es desenvoluparan alguns projectes comuns (recolzats pel mentor), per exemple, vídeos, entrevistes de ràdio, tàndem d’idioma públic, esdeveniments públics…

Els i les voluntari/es tenen la responsabilitat de contribuir a la visibilitat del projecte i del programa Erasmus+.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.