Challenge yourself in Rybnik

Organització d’acollida: FRSP

Durada del projecte: Inici al mes de maig 2021 per 8 mesos.

*Data d’inici a concretar amb l’entitat d’acollida.

A on: Rybnik, Polònia

Vacants: 1 voluntari/a

Breu descripció:

El projecte esta enfocat a promoure la interculturalitat, el voluntariat, derrocar barreres d’idiomes i enfortir les xarxes locals. Amb aquest projecte, es vol:

  • Contribuir a superar les barreres lingüístiques entre els i les habitants de Rybnik i els seus voltants
  • Obrir la població de Rybnik cap als nouvinguts, estrangers i desconeguts.
  • Demostrar que els fons de la UE també arribaran a les comunitats locals i no només a les grans aglomeracions
  • Brindar una oportunitat per reunir i parlar amb representants d’altres països i cultures de la comunitat local
  • Enfortir les habilitats de comunicació intercultural
  • Augmentar la participació local en la vida ciutadana i comunitària, desenvolupar el sentit de la iniciativa

Tasques:

Organitzar activitats per infantes i joves:

– Realització de tallers de música, creativitat, desenvolupament de la imaginació, habilitats manuals, entre d’altres;

– Realització de classes d’idiomes;

– Euroclub: organització de tallers /concursos sobre diversos temes (ciutadania europea, multiculturalitat, etc.);

– Promoció de programes Erasmus+ i el Cos Europeu de Solidaritat;

– Reunions informatives sobre els programes Erasmus+ i el Cos de Solidaritat Europeu a les escoles, durant esdeveniments especials, etc.;

– Presentació del país i del projecte a les escoles durant esdeveniments promocionals i en festivals de la regió o vespres culturals especials;

– Suport en l’organització o idees originals per a esdeveniments especials, esdeveniments culturals;

– Possibilitat d’organitzar el vostre propi esdeveniment especial.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 18 i 30 anys, que no hagin realitzat un CES amb anterioritat, interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el projecte pots enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat

Amb el suport del programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social la Caixa.

*Per la situació actual del Covid-19 les dates del projecte es poden veure modificades.