Red Cross of Pesaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Red Cross of Pesaro

Hosting organization: Vicolocorto

Period:

01.09.2022 – 31.05.2023

03.10.2022 – 02.10.2023

Where: Pesaro, Italy

Vacancy: 2

Brief description:

The volunteers will be involved to the activities organised by the local Red Cross in 5 different areas. The volunteers WILL NOT be involved in emergency situations and WILL NOT deal with First Aid interventions.

Concrete Tasks:

  • Social and cultural entertainment activities in rest homes for eldery people;
  • Food distribution activities: In collaboration with the local authorities, the service provides the distribution of goods to a group of local families with fewer opportunities. The aim of the project is to regularly support the families in need, attempting to lighten their financial burdens and provide personal support;
  • Homeless support activities (Unità di Strada): the Unità di Strada project was conceived to create a first contact with homeless people that temporarily or permanently reside in our city. The volunteers take care of the stock and distribution of clothes, preparation of hot meals/beverages, having a respectful interaction with those who are willing to. The project is focused on building ties aimed at creating a potential recovery process towards the community.
  • Laundry service: service for the homeless, to allow them to do laundry. The aim of this service is to provide an opportunity for homeless people to do laundry.
  • Tempo della Gentilezza: this service was born for Covid-19. It provides support for people who are alone or in isolation, delivering their groceries or medicines at home.

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat