Red Cross of Cingoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the project: Red Cross of Cingoli

Hosting organization: Vicolocorto

Period:

01.09.2022 – 31.05.2023

03.10.2022 – 31.03.2023

Where: Cingoli, Italy

Vacancy: 3

Brief description:

The volunteers are involved in the activities organized by the Local Committee of Cingoli, which is located within the area affected by the earthquake between 2016 and 2017. The volunteers WILL NOT be involved in emergency situations and WILL NOT deal with First Aid interventions.

Concrete tasks:

 • Support and social animation during the transportation of patients from hospitals, retirement homes, for people who need cures, medical support, and COVID-19 (always when they are dismissed by the hospital and returning home), for the swab tests (COVID-19 related)
 • Groceries distribution to the people who are in quarantine, or that cannot move from home
 • Medical supplies distribution, such as the project “PRONTO FARMACO” that consists in the distribution and delivery of medications from the pharmacy to the houses of people that cannot reach the pharmacy center, and also to the retirement house for elderly people
 • Support to the local Caritas for the distribution of food to the people in need
 • Support to the local retirement home, such as controlling the meetings between elderly people and their relatives
 • Support to the hospital for the queue while waiting for the blood tests during mornings
 • Support to the staff work during the registration and booking for the vaccines

And also:

 • Support the care of elderly people with disability
 • Sanitary and safety assistance at sports events (autumn, winter, spring), such as footbal matches, handball ,matches , motocross, rally, cycling (Nove Fossi)
 • Assistance at Verde Azzurro waterpark (summer)
 • Sanitary and safety assistance at demonstrations (year round)
 • Support and participation in events and festivals like: “Calici dal Balcone” (16th August) linked to the project “Mettiamoci sulla buona strada- impariamo a bere” about the responsible drinking and safety on the road; “Calici sotto l’albero” (14th-16th December) is linked again to the project of the responsible drinking; “Bottega dei giovani” (about health and nutrition); “Mercatini” (outdoors markets, during summer); “Rotary event” (a day with disabled children, summer); “Pesca di beneficenza” (autumn, during Fiera dei morti-a fair); “Fiera dei morti” (2nd November)
 • Support to the Red Cross Youth with meetings and events
 • Take part in in informative and awareness campaigns (“No cicche a Cingoli”)
 • Support to training courses about FIRST AID and road safety
 • Support to internal communication strategy of the Red Cross (social media)
 • Informative activities at school (FIRST AID)
 • Project with schools, like “Tu si que vales” (February)

Que s’ofereix al voluntari/a:

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat (si fos necessari) estan cobertes pel programa Cos Europeu de Solidaritat de la Comissió Europea.

L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del pressupost establert) un cop presentats els documents  justificatius del viatge i de la compra realitzada.

Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.

Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel CES.

Qui pot participar?

Una persona jove de 18 a 30 anys. La persona participant del projecte ha de ser activa, flexible, motivada, creativa i interessada en la participació activa i la implicació personal.

Que cal fer per participar?

1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);

3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar. 

La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.

Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a: info@catalunyavoluntaria.cat